115 jaar ervaring in de advocatuur

Nieuwe generatie, Nieuwe perspectieven. In gesprek met Stan Verheijden

Arbeidsrecht
Meer lezen

Grote stappen, té snel vooruit

Arbeidsrecht

Loonopschorting en loonstop, het blijft een lastig vraagstuk waar veel werkgevers mee worstelen. Het gaat regelmatig mis. Zo ook in een recente zaak bij de Kantonrechter te Rotterdam. De werkgever had zijn werkneemster niet van tevoren gewaarschuwd voor een loonopschorting vanwege het niet meewerken aan de re-integratie. Direct na zijn mededeling van loonopschorting stopte de werkgever de loonbetalingen. Dit kwam hem duur te staan. Lees hier waarom.

Meer lezen

EINDE CONCURRENTIEBEDING

Arbeidsrecht

Toelichting op het nieuwe Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding Het concurrentiebeding wordt aangescherpt. Kort samengevat is de reden hiervoor dat er door werkgevers veel oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van dit beperkende beding. De regering wil daarom het aantal concurrentiebedingen terugbrengen en de balans tussen werkgever en werknemer herstellen. Dit wordt geregeld in het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding. Wat houden de wijzigingen precies in?

Meer lezen

Maak kennis met Isabel Wetzels, ons sectiehoofd arbeidsrecht

Arbeidsrecht
Meer lezen

Wetsvoorstel wijziging re-integratieverplichting tweede ziektejaar

Arbeidsrecht , Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie

Op vrijdag 13 oktober 2023 is het Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichting in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers geopend ter consulatie. De online raadpleging is op 24 november 2023 gesloten. Wat is het doel van dit wetsvoorstel en wat houdt het precies in?

Meer lezen

Heimelijk geluidsopnames maken van gesprekken met werkgever of werknemer

Arbeidsrecht , Privacyrecht

Het stiekem opnemen van gesprekken is steeds makkelijker geworden en komt steeds vaker voor. Ook op de werkvloer. Tijdens het voeren van belangrijke gesprekken, zoals een beoordelingsgesprek of gesprekken in het kader van re-integratie of een verbetertraject, is het goed mogelijk dat een werknemer een geluidsopname maakt zonder dat hier toestemming voor is gevraagd. 

Meer lezen