115 jaar ervaring in de advocatuur

Kennis van zaken.

We treden op bij een breed scala aan geschillen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de verdeling van een erfenis, het kindsdeel, de legitieme portie, vruchtgebruik, onterving, het handelen of nalaten door de executeur, (de geldigheid van) het testament, verzwegen of ontvreemd vermogen uit de nalatenschap. De erfrecht advocaten van Rassers combineren uitstekende dossierkennis met een sterk strategisch en tactisch inzicht. Daardoor kunnen we het effect van keuzes nauwkeurig inschatten, mede gelet op onze jarenlange proceservaring. En dat helpt weer om de meest kansrijke koers uit te zetten.

Voor jou, naast jou

  • Erfgenamen
  • Executeurs
  • Vereffenaars
  • Schuldeisers
  • Legatarissen
  • Legitimarissen

Scherp advies of partner nodig? Wij staan direct voor je klaar.

Bel nu 076 513 6136

Gedegen kennis van de zaak en de rol die partijen daarbij spelen is essentieel. Na een grondige bestudering van het dossier en een bespreking tekenen wij dat samen met jou uit. Onze erfrecht advocaten stellen de juridische positie vast, beoordelen proceskansen en analyseren waar je het meest aan hebt: een schikking of procederen. Wanneerer een schikking kan worden getroffen, wordt de zaak snel en efficiënt afgewikkeld met een vaststellingsovereenkomst. Wanneer een schikking kan worden getroffen, wordt de zaak snel en efficiënt afgewikkeld met een vaststellingsovereenkomst. Wanneer geen schikking kan worden getroffen, procederen wij krachtig

Focus en toewijding

Op het scherp
van de snede

Een sterke meerwaarde van onze dienstverlening en onze erfrecht advocaten is dat wij naast diepgaande kennis van het erfrecht tevens beschikken over een diepgaande kennis van het ondernemingsrecht. Die kennis is met name inzetbaar in het geval de erfenis (mede) bestaat uit (de aandelen in) een bedrijf of wanneer de erflater een ondernemer was. In dat geval vergt het erfrecht een andere aanpak en ook andere kennis. Ook daar beschikken onze erfrecht advocaten over.

Onze advocaten aan zet

Waarom clienten voor ons kiezen

Benieuwd of we iets voor je kunnen betekenen? Vaak weten we dit al tijdens een kort telefoontje.

Bel nu 076 513 6136