115 jaar ervaring in de advocatuur

Specialismes

Ambtenarenrecht

De meeste ambtenaren zijn sinds de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren hun positie verloren en hebben een arbeidsovereenkomst gekregen. CAO’s en het private arbeids- en ontslagrecht zijn van toepassing geworden.

Meer lezen

Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie

Arbeidsongeschiktheid kost jou als ondernemer flink wat geld. Rassers helpt jou om financiële schade te voorkomen, om beweging te krijgen in lastige situaties – en om zo nodig een ontslagprocedure of procedures tegen het UWV te voeren.

Meer lezen

Arbeidsovereenkomst en voorwaarden

De arbeidsovereenkomst schept rechten en plichten voor werkgever en werknemer. Onze advocaten zorgen voor een heldere, schriftelijke overeenkomst om misverstanden te voorkomen. En wanneer een conflict zich voordoet, staan wij garant voor een snelle en doeltreffende oplossing. Zowel voor ondernemer als particulier.

Meer lezen

Concurrentiebeding

Afgesloten, maar ook steeds vaker geschonden: concurrentie- en relatiebedingen. Onze specialisten zorgen voor heldere bepalingen, wijzen ondernemers de weg bij het afdwingen van naleving en behoeden werknemers en hun nieuwe werkgever voor claims.

Meer lezen

Flexibele arbeid

Flexibel personeel kan een waardevolle aanvulling zijn voor je organisatie, maar het Arbeidsrecht voor flexibele arbeid is complex. De uitzend-cao's kennen specifieke rechten en verplichtingen en de SNCU houdt streng toezicht. Onze advocaten zijn experts in het adviseren en procederen op het gebied van flexibele arbeidsvormen, zodat jij je zorgeloos kunt richten op de kern van je organisatie.

Meer lezen

Onderwijsrecht

Wij begrijpen als geen ander dat er voor onderwijsrecht specialistische kennis nodig is. De advocaten van Rassers zorgen in het complexe landschap van onderwijsrecht voor rechtvaardige oplossingen, inclusief passende vergoedingen. Of je nu ouder of docent bent, of als school ergens tegenaan loopt.

Meer lezen

Ontslag

Ontslagprocedures zijn ons dagelijks werk. Het is een beladen proces, vol juridische voorwaarden en procedures. De advocaten van Rassers helpen cliënten de juiste keuzes te maken, met de meeste kans op een bevredigende afloop.

Meer lezen

OR en medezeggenschap

Meer dan 50 medewerkers? Dan hebben zij recht op medezeggenschap. De advocaten van Rassers helpen werkgevers én ondernemingsraden om binnen het juridische kader een optimaal resultaat te bereiken.

Meer lezen

Pensioenrecht

Pensioen is de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Werknemers worden zich steeds bewuster van hun pensioenrechten, waarover ook steeds vaker geprocedeerd wordt. Onze advocaten hebben een snelle, diepgaande expertise in de gevolgen van wijzigingen, zelfs op de lange termijn. Bij geschillen over pensioenschade door wijzigingen in het verleden, kunnen wij complexe dossiers snel doorgronden.

Meer lezen

Reorganisatie en sociaal plan

Een sociaal plan is verplicht bij een reorganisatie met meer dan 20 werknemers. Dit plan biedt ondersteuning, begeleiding en legt de plichten en rechten voor werkgever en werknemer vast. Onze advocaten begeleiden en adviseren zowel werkgevers als werknemers in deze vaak vervelende situaties. We zijn bekend met alle strenge wettelijke vereisten en streven altijd naar een bevredigende oplossing.

Meer lezen

Statutair bestuurder

Extra complex. Zo kun je de ontslagprocedure voor bestuurders van een vennootschap, stichting of vereniging wel noemen. Rassers helpt zowel Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht en aandeelhouders als statutair directeuren om hun rechtspositie ten volle te benutten.

Meer lezen

ZZP

Het ZZP-recht kan complex zijn en het is belangrijk dat werkgevers een goede koers bepalen, met scherp juridisch inzicht. Wij staan klaar om je door alle ZZP-constructies te begeleiden. Van het zorgvuldig beoordelen en opstellen van contracten tot strategisch advies over uitvoering en geschillenbeheer, wij zijn de betrouwbare partner voor arbeidsverhoudingen met zelfstandige professionals.

Meer lezen

Onze advocaten aan zet

Benieuwd of we iets voor je kunnen betekenen? Vaak weten we dit al tijdens een kort telefoontje.

Bel nu 076 513 6191