115 jaar ervaring in de advocatuur

Wat als erfgenamen geen overeenstemming bereiken over nalatenschapsverdeling?

Erfrecht

Het komt regelmatig voor dat erfgenamen niet tot overeenstemming kunnen komen over de wijze waarop de nalatenschap uiteindelijk wordt verdeeld. Een verdeling van de nalatenschap kan echter alleen rechtsgeldig tot stand komen, indien alle erfgenamen hierover overeenstemming bereiken. In dit artikel wordt uitgelegd op welke wijze deze patstelling kan worden doorbroken.

Meer lezen