115 jaar ervaring in de advocatuur

Financieren of faillissement? Over noodzaakfinanciering en de aanvullende verplichtingen van de aandeelhouder bij vennootschappen in slecht weer.

Faillissement en herstructurering

Ondernemen is (onvermijdelijk) risico nemen en helaas komt het hierdoor voor dat een onderneming voor grote financiële uitdagingen komt te staan. Soms is een faillissement onafwendbaar. In sommige situaties kan een onderneming voortgezet worden maar is een forse kapitaalinjectie acuut nodig. Wanneer de bank niet wil meewerken aan financiering en een patstelling tussen aandeelhouders is ontstaan, kan de “noodzaakfinanciering” als laatste redmiddel uitkomst bieden. In deze blog wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden en de rol van de Ondernemingskamer in deze procedure.

Meer lezen