115 jaar ervaring in de advocatuur

Mijn expertise

Ik treed op als advocaat en als curator in faillissementen. Als advocaat treed ik op voor ondernemers bij interne of externe geschillen, maar ook voor particulieren bij geschillen op het gebied van erfrecht. Nadat ik mij volledig in een dossier heb verdiept en de zaak juridisch tegen het licht heb gehouden, zet ik de strategische en tactische lijnen uit en ga ik gedreven voor resultaat. Dat kenmerkt mijn aanpak en dat is precies wat mijn cliënten waarderen.

Ik word bovendien regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen. In die rol ligt mijn prioriteit bij de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, maar daarbij verlies ik zeker niet de belangen van andere bij het faillissement betrokken partijen uit het oog. De kennis en ervaring die mijn rol als curator in faillissementen oplevert, zijn van grote meerwaarde in mijn procespraktijk.

Mijn werkterrein

Ik sta cliënten bij op het gebied van ondernemingsrecht en erfrecht. Als ondernemingsrecht advocaat betreft dat onder meer aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, overnamegeschillen, procedures voor de Ondernemingskamer, maar ook geschillen die ondernemers kunnen hebben met klanten, leveranciers en andere contractspartijen.

Als erfrecht advocaat treed ik op voor of tegen erfgenamen, executeurs, vereffenaars, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen, bij een breed scala aan geschillen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de verdeling van een erfenis, het kindsdeel, de legitieme portie, vruchtgebruik, onterving, het handelen of nalaten door de executeur, (de geldigheid van) het testament, verzwegen of ontvreemd vermogen uit de nalatenschap, enzovoorts.

Door mijn rol als curator beschik ik als advocaat ook over de nodige financiële kennis, hetgeen een meerwaarde biedt in mijn procespraktijk voor ondernemers en op het gebied van erfrecht. Bij conflicten op het gebied van het erfrecht houd ik bovendien zo nodig rekening met eventuele gevoeligheden en emoties die in een dergelijk zaak aan de orde kunnen zijn.

Een resultaatgerichte strategie

In alle dossiers is de insteek: een snelle en efficiënte oplossing voor de cliënt.  Als het toch op procederen aankomt, dan alles op alles zetten voor een maximaal resultaat. De bagage die je daarvoor als advocaat nodig hebt, omvat naast kennis en ervaring ook strategisch en tactisch inzicht. Juist daarmee kun je het verschil maken.

Een voorbeeld? Soms heeft een cliënt een juridisch zwakke uitgangspositie, maar kun je met een goed uitgedachte strategie toch een optimaal resultaat behalen, buiten de rechter om. Als dat lukt, geeft dat net zoveel voldoening als een complexe procedure winnend afsluiten.

Opleidingen

  • Rechten, Universiteit Leiden, 2004 – 2008;
  • Insolventierecht voor Curatoren, Radboud Universiteit Nijmegen, 2012 – 2013;
  • Grotius vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie, 2014;
  • Grotius vervolgopleiding Corporate Litigation, Grotius Academie, 2015;
  • Insolventierecht voor Curatoren, Radboud Universiteit Nijmegen, 2022 – 2023.

Waarom clienten voor ons kiezen