115 jaar ervaring in de advocatuur

In dit wetsvoorstel zijn de volgende regels opgenomen:

Let op: deze mogelijke wetswijzigingen zien volgens de memorie van toelichting ook op het relatiebeding en onder omstandigheden op het anti-ronselbeding.

Het tijdstip van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is nog niet bekend. Tot 15 april 2024 konden partijen via een internetconsultatie inhoudelijk op het wetsvoorstel reageren. Er zijn veel reacties ontvangen. Daarnaast zal het voorstel langs de Tweede Kamer en de Eerste Kamer geloodst moeten worden, dus dat kan nog een tijd duren.

Uit het overgangsrecht volgt dat concurrentiebedingen die rechtsgeldig overeen zijn gekomen vóór de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel geldig blijven. De bedingen hoeven dus niet opnieuw overeengekomen te worden. Na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel zullen de bestaande beperkende bedingen wel schriftelijk en tijdig moeten worden ingeroepen, voor de maximale duur van 12 maanden, waarbij de werkgever compensatie moet bieden voor elke maand dat hij de werknemer door middel van het concurrentiebeding beperkt in de vrije arbeidskeuze.

Het wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding heeft grote gevolgen voor het opnemen en het inroepen van concurrentie- en relatiebedingen in de toekomst. Wij adviseren om de bestaande beperkende bedingen nu al juridisch te laten beoordelen. Neem gerust contact met ons op als wij kunnen helpen met deze beoordeling.

 

 

 

 

 

 

Meer weten? Neem contact op met Bram Rothuizen, rothuizen@rassers.nl

Bel nu 076 513 6123