115 jaar ervaring in de advocatuur

Mijn werkterrein

Arbeidsrecht in brede zin. Ik adviseer werkgevers, maar sta ook vaak statutair directeuren en managers bij in procedures en onderhandelingen. Zo nodig op het scherp van de snede. Als je vrede wilt bereiken, moet je bereid zijn de strijd aan te gaan.

Winnaarsdrang en de cliëntrelatie

Twee elementen zijn in mijn werk als advocaat altijd sterk aanwezig. Enerzijds wil je elke zaak gewoon winnen. Belangrijker nog is de relatie met de cliënt. Die moet tevreden zijn over het resultaat en op weg ernaartoe ook het volledige vertrouwen kunnen hebben dat ik zijn belangen kundig en doortastend behartig.

Energie

Hoe belangrijk het werk ook is, juist om het goed te blijven doen moet je soms even afstand nemen en kunnen relativeren. Ik doe dat door veel en enthousiast te zeilen. Ik heb inmiddels de nodige oceanen bevaren. Ook geef ik les op een karateschool.

Zulke bezigheden geven de energie om flinke uitdagingen aan te gaan. Zo heb ik twee keer officieren van justitie bijgestaan in zaken waarin we alles tegen leken te hebben. In zulke situaties je rug recht houden, een goede koers uitzetten én resultaat boeken, geeft een onbeschrijfelijk mooi gevoel.

Per 1 oktober 2021 fungeer ik naast mijn werk als advocaat als deken van de orde van advocaten in Zeeland-West-Brabant. Dit houdt in dat ik toezichthouder ben en voorzitter van de raad van orde.

Nevenwerkzaamheden

Sportleraar Shotokan Karate

Taco van der Dussen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Opleidingen

  • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen, 1985
  • Officiersopleiding Militaire Dienst

Lidmaatschappen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda – ‘s-Hertogenbosch