115 jaar ervaring in de advocatuur

Mijn werkterrein

Ik sta cliënten bij op het gebied van het bestuursrecht, omgevingsrecht en milieurecht. Vaak houdt dat in dat je procedeert tegen de overheid, voornamelijk over besluiten zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Nadeelcompensatie en planschade behoort eveneens tot mijn werkterrein. Daarnaast voer ik ook civiele procedures tegen overheden.

Samen de koers bepalen

Voor mijn cliënt ga ik tot het uiterste om het beste resultaat te bereiken. Ik ben doelgericht en recht door zee. Ik zeg tegen mijn cliënt waar het op staat. Daarbij laat ik mij niet alleen door juridische argumenten leiden. De commerciële belangen of de onderlinge verhoudingen zijn net zo belangrijk, zo niet belangrijker. Samen bepalen we de koers.

Marnix Wolf heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht
  • Omgevingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied

Opleidingen

  • Grotius Specialisatieopleiding Milieurecht, 1999
  • Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1992

Lidmaatschappen

  • Vereniging van Milieurecht Advocaten