115 jaar ervaring in de advocatuur

Mijn werkterrein

Ik ben een van de twee cassatieadvocaten van Rassers, met de kwalificatie om in civiele zaken te procederen voor de Hoge Raad. Bij de Hoge Raad behandel ik zaken over onder andere contractenrecht, goederenrecht, aansprakelijkheidsrecht en procesrecht.

 Daarnaast werk ik in het civiele bouwrecht, met name in geschillen tussen de (hoofd)aannemer en diens opdrachtgever of diens onderaannemer over ontwerp- of uitvoeringsfouten, garantiegebreken, meer- en minderwerk en termijnen.

De juiste spot op de zaak

Het mooie aan dit vak is de intellectuele uitdaging in de juridische strijd. De sport is voor mij om de feiten zo te belichten dat een zaak die vanwege eerder, voor of tijdens de procedure gemaakte fouten verloren lijkt te zijn, toch gewonnen wordt.

Synergie met de cliënt

Een cliënt kan niet alleen op mijn kennis en kunde bouwen, maar ook op mijn commitment. De beste herinneringen heb ik aan dossiers waarin mijn juridische kennis en creativiteit werden gecombineerd met de inbreng van de cliënt zelf. Met die synergie en samenwerking behaal ik de beste resultaten!

Opleidingen

  • Nederlands recht, Universiteit Maastricht, 2005

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Civiele Cassatieadvocaten
  • Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten
  • Vereniging voor Bouwrecht