115 jaar ervaring in de advocatuur

Mijn werkterrein

Ik ben werkzaam binnen de bestuursrechtpraktijk waarbij ik bedrijven en particulieren begeleid in uiteenlopende bestuursrechtelijke kwesties. Ik sta onder andere ondernemers bij in juridische vraagstukken op het gebied van:

  • Algemeen bestuursrecht
  • Handhavingsrecht
  • Levensmiddelenrecht

Mijn ervaring

Tijdens mijn studie, de Master rechtsgeleerdheid aan Tilburg University, heb ik de focus gelegd op bestuursrechtelijke vakken. Na mijn afstuderen in 2019 ben ik dienst getreden bij Rassers Advocaten en heb ik mij verder gespecialiseerd in onder andere het algemeen bestuursrecht, levensmiddelenrecht en subsidierecht.

Daarnaast ben ik sinds januari 2024 lid van een bezwaarschriftencommissie. Door deze functie ben ik in staat ieder dossier vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.”

Mijn expertise

Ik sta bedrijven en particulieren bij in uiteenlopende bestuursrechtelijke kwesties. Zo begeleid ik bijvoorbeeld cliënten bij het aanvragen van omgevingsvergunningen voor nieuwe projecten en bij het aanvechten van afwijzingen om subsidies waar ze recht op hebben. Daarnaast sta ik ook paraat wanneer cliënten onverwachts te maken krijgen met een handhavingsprocedure.

 

Opleidingen

  • Nederlands recht, Tilburg University 2019
  • Master Rechtsgeleerdheid, Tilburg University, 2019

Geregistreerd

Lieke Prinsen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht algemeen
  • Subsidierecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.