115 jaar ervaring in de advocatuur

Mijn werkterrein

Het hele – brede – terrein van het arbeidsrecht. Waarbinnen ik me vooral heb gespecialiseerd in reorganisaties, ontslag op staande voet, ambtenarenzaken en de arbeidsrechtelijke aspecten van het onderwijsrecht. De laatste paar jaar heb ik me ook verdiept in thema’s als dataprotectie, de AVG en verwerkersovereenkomsten, en privacy op de werkvloer.

Luisteren als rode draad

De rode draad in al mijn dossiers is dat ik altijd het beste resultaat voor de cliënt wil behalen. Dat begint met goed luisteren. Vervolgens moet je advies durven geven. Een cliënt heeft niets aan een academische uiteenzetting met mitsen en maren. Mijn taak is om richting te geven, aan praktisch advies op basis waarvan de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen.

Helder totaalplaatje

Ook in het vervolgtraject houd ik de zaken graag helder en simpel. Niet verzanden in details die het totaalplaatje vertroebelen, maar een helder einddoel en een duidelijke strategie waar de cliënt en ik helemaal achter staan. En dan is er niets mooiers dan – zo nodig door de hoogste rechter – in het gelijk te worden gesteld. Zeker als je ziet dat jouw argumenten vrijwel één op één zijn overgenomen.

Opleidingen

  • Nederlands recht, Universiteit Maastricht, 1997

Lidmaatschappen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda/’s-Hertogenbosch
  • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
  • Vereniging Privacyrecht