115 jaar ervaring in de advocatuur

Als advocaat staat het belang van je cliënt altijd voorop. Een cliënt moet aanvoelen dat je er zo in staat; en zelf moet je dat vertrouwen dan zien waar te maken. Ik ben werkzaam binnen de arbeidsrechtpraktijk, met een sterke focus op concurrentie- en relatiebedingen, pensioenrecht en het voeren van juridische procedures.

Jouw partner bij:

 • Ontslagrecht
 • Uitzendovereenkomsten
 • ZZP’ers
 • Sociale zekerheid (o.a. bezwaar tegen toekenning loonsanctie UWV)
 • Wijziging pensioenregeling
 • Wel of geen verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds
 • Algemeen verbintenissenrecht
 • Juridische procedures

 

Mijn ervaring

Vanaf september 2008 werk ik bij bij Rassers. Aanvankelijk lag de nadruk op arbeidsrecht, maar vanaf 2013 ben ik ook gespecialiseerd in alle juridische aspecten van pensioen.

“ In mijn vrije tijd sport ik regelmatig. Dat neem ik ook mee in mijn werk, want ik ben fanatiek en wil altijd winnen. Daarvoor hoeft trouwens niet ieder keer een procedure gevoerd te worden. Meestal wordt er (uiteindelijk) een regeling getroffen waarmee cliënten tevreden zijn, maar als het moet dan heb ik inmiddels meer dan voldoende proceservaring om cliënten daarin vakkundig bij te staan. Cliënten waarderen het daarnaast dat ik snel reageer en vaak goed bereikbaar ben, ook in de avonduren.

 

Mijn werkterrein

Ik sta vooral voor ondernemers bij op diverse juridische terreinen. Voor een kleiner deel verleen ik ook bijstand aan particulieren (werknemers). Daarnaast heb ik een speciale opleiding gevolgd op het gebied van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Hierdoor kan ik snel beoordelen of een onderneming mogelijk verplicht moet aansluiten bij een dergelijk pensioenfonds, en zo ja, op welke manier dat het beste kan.

Bram Rothuizen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Radboud Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting Handelsrecht en Economisch recht, 2008
 • Gecertificeerd Bpf-werkingssfeeradviseur, Nederlands Pensioenbureau, 2017

Lidmaatschappen

 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda – ’s-Hertogenbosch (VAR)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Vereniging voor Pensioenrecht
 • Lid netwerkclub Netwerk Brabant