115 jaar ervaring in de advocatuur

Kennis van zaken.

We adviseren, begeleiden en procederen bij een breed scala aan geschillen. Zowel binnen de onderneming (bijvoorbeeld voor aandeelhouders of bestuurders) als bij geschillen tussen handelspartijen, bijvoorbeeld wanneer afspraken niet worden nagekomen. Ook staan we jou bij in aansprakelijkheidsprocedures. Bij de rechtbank en gerechtshoven (waaronder  Ondernemingskamer) en bij alternatieve vormen van geschillenbeslechting zoals arbitrage, mediation en bindend advies.

Voor jou, naast jou

  • Aandeelhouders
  • Bestuurders
  • Franchisegevers
  • Franchisenemers
  • Ondernemers

 

Scherp advies of partner nodig? Wij staan direct voor je klaar.

Bel nu 076 513 6136

Indien je als bestuurder wordt aangesproken door een curator, dan is onze meerwaarde dat ons litigation-team over meerdere advocaten beschikt die zelf regelmatig door de rechtbank tot curator in faillissementen worden aangesteld. Onze ervaring als curator, gecombineerd met onze diepgaande kennis van dit vakgebied, stelt ons in staat om bestuurders effectief te ondersteunen wanneer ze zelf worden aangesproken door een curator.

Focus en toewijding

Op het scherp
van de snede

We denken altijd een stap vooruit. We stellen eerst de juridische positie vast, beoordelen de proceskansen en analyseren waar je per saldo het meest aan hebt: een schikking of procederen tot een eindvonnis. Want onder aan de streep gaat het voor jou om de winst. Als het nodig is procederen we krachtig, met lef en met hoogwaardige onderbouwing. Dit altijd met een sterke drive om te winnen. Met cassatieadvocaten in ons team, denken we ook alvast vooruit over de winst in een eventueel hoger beroep of cassatie.

Onze advocaten aan zet

Benieuwd of we iets voor je kunnen betekenen? Vaak weten we dit al tijdens een kort telefoontje.

Bel nu 076 513 6136