Stagemogelijkheden

Voor studenten, die zich in de eindfase van de WO opleiding bevinden, bestaat de mogelijkheid om stage te lopen. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om te 'proeven' aan de advocatuur.

De stagewerkzaamheden zullen bestaan uit het – op alle rechtsgebieden – in opdracht van en voor advocaten verrichten van uitzoekingen (jurisprudentie en literatuuronderzoek), het opstellen van notities en/of het concipiëren van concept processtukken en brieven. Daarnaast nemen we je zoveel mogelijk mee naar zittingen en besprekingen, zodat je een goed beeld krijgt van wat een advocaat doet en wat het werken in de advocatuur inhoudt.

Een studenten-stage binnen Rassers Advocaten, waarbij de studenten kennismaken met meerdere rechtsgebieden, duurt doorgaans 8 weken.

Op dit moment zijn er mogelijkheden in de volgende perioden:


januari / februari 2024
maart / april 2024
mei / juni 2024 (reeds ingevuld) 
september / oktober 2024
november / december 2024

 


Als je geïnteresseerd bent in een stage binnen onze organisatie, dan kan je een e-mail met motivatie, CV, cijferlijst en eventuele stagebeoordelingen sturen aan: Cynthia Castelein (Manager P&O) castelein@rassers.nl