Onderwijsrecht

Neem direct contact op via email of telefoon

Door de druk op het onderwijs en de juridisering van de samenleving neemt het aantal klachten toe. Als onderwijsinstelling heb je dan ook steeds vaker te maken met het onderwijsrecht en is het daarom van belang dat je ervoor zorgt dat zaken als protocollen op orde zijn. Dit zorgt voor duidelijkheid bij zowel leerlingen als ouders en kunnen eventuele procedures worden voorkomen. Helaas zijn conflicten niet altijd te vermijden. In het geval van een gang naar de rechter staan de onderwijsspecialisten van Rassers u graag bij. Daarbij is een goede verstandhouding tussen de school en de leerling een belangrijk uitgangspunt.

Het oplossen van geschillen in het onderwijs

Bij geschillen in het onderwijs is er vaak eerst een interne klacht- of bezwaarprocedure die wordt doorlopen. Als de betrokken partijen er dan niet uitkomen zal de klacht aan een externe geschillencommissie worden voorgelegd. Ook de gang naar de rechter behoort tot de mogelijkheden. Vanaf dat moment schakelt u een advocaat in die gespecialiseerd is in onderwijsrecht. De advocaten van Rassers treden op voor zowel onderwijsinstellingen als leerlingen en ouders.

Het juridisch advies van Rassers

Het team van Rassers Advocaten heeft ruime ervaring met een groot aantal onderwijs aangelegenheden zoals: contracten in het onderwijs, privacy, medezeggenschap, huisvesting, bekostiging, governance en fusies en overnames. Ook adviseren wij over zaken die de relatie met de leerlingen meer raken zoals de toelating, schorsing en verwijdering, leerplicht, aansprakelijkheid van scholen en passend onderwijs.

Onze advocaten adviseren in het voortraject en begeleiden bij het voeren van procedures bij geschillencommissies en indien nodig ook met de gang naar de rechter of een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens.

Hoe staan onze onderwijs advocaten u bij?

Scholing speelt een belangrijke rol in de vorming van het kind. Een school moet dan ook een veilige en prettige omgeving zijn waar een leerling met plezier naar toe gaat. In mijn werk als onderwijsrecht advocaat zoek ik dan ook naar een goede verstandhouding tussen de school en de leerling om zo tot de beste oplossing te komen voor (indien mogelijk) beide partijen.

Charlotte Pennings Onderwijsadvocaat
Charlotte Pennings

Snelle afstemming over uw situatie

Wij begrijpen dat u graag vrijblijvend contact heeft om af te stemmen wat we in uw situatie kunnen betekenen. Als u ons belt kunnen wij, op basis van een kort telefoongesprek, inschatten hoe wij u van dienst kunnen zijn met betrekking tot uw specifieke situatie. Wij staan u direct of in ieder geval dezelfde dag nog te woord. Voor onderwijsrecht advocaat Charlotte Pennings belt u 076-513 6114 of stuur een email naar pennings@rassers.nl.