Privacy

Privacy en cookie statement

Rassers Advocaten, gevestigd te Breda en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20125783 acht het van groot belang, dat er met respect en zorg wordt omgegaan met de privacy van haar relaties en de bezoekers van haar website. In dit Privacy en Cookie Statement wordt aangegeven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Google Analytics en Cookie beleid:

Google Analytics maakt gebruik van cookies om bezoek aan onze website te meten. Cookies zijn kleine bestandjes, die op uw computer worden geplaatst. Hiermee kan google meten hoe gebruikers onze site gebruiken. Deze IP-gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.

Persoonsgegevens verwerken:

Wat zijn persoonsgegevens:
In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) wordt onder persoonsgegevens verstaan ieder gegeven dat een natuurlijke persoon (direct of indirect) kan identificeren.  Dit is o.a. een naam, een telefoonnummer, emailadres, maar ook geboortedatum of IP adres.  In uitzonderlijke gevallen (bepaalde juridische zaken) worden er ook bijzondere persoonskenmerken verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Rassers advocaten:
Rassers verwerkt persoonsgegevens, die door u aan Rassers zijn verstrekt t.b.v. de uitvoering van een overeenkomst tussen u, uw vertegenwoordiger en Rassers. Uw gegevens worden tevens gebruikt voor marketingdoeleinden, om u uit te kunnen nodigen voor seminars, netwerkborrels of andere door ons georganiseerde en/of gesponsorde evenementen. Rassers draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG vertrouwelijk wordt behandeld.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden:
Rassers verstrekt in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden t.b.v. de uitvoering van de overeenkomst. Dit betreft o.a. de rechtbanken, (advocaat van de) wederpartij, kredietbeoordelaar.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Uw gegevens worden door ons bewaard voor een periode van minimaal 5 en maximaal 20 jaar, nadat een zaak volledig is afgesloten. Deze termijn is afhankelijk van de verjaringstermijn van aansprakelijkheidsrisico’s en/of de mogelijkheid op een juridisch vervolg op de zaak.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens:
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rassers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij behouden ons het recht voor persoonsgegevens te bewaren, op basis van redenen genoemd onder de bewaartermijn.  Indien u gebruik wilt maken van één van deze rechten, kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan (privacyconsultant@rassers.nl).

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze verklaring, kunt u contact opnemen via de mail privacyconsultant@rassers.nl.