Onze historie

Onze historie

Rassers is een advocatenkantoor met een rijke geschiedenis. En een reputatie die zich gedurende decennia heeft gevormd.

De beginjaren

Adriaan Rassers wordt in 1907 beëdigd als één van de op dat moment 20 advocaten in het arrondissement Breda. Hij vestigt zich in Roosendaal en verwerft zich al snel een reputatie als geducht strafpleiter én in civiele zaken voor – toen al – grote en kleine ondernemers.

Ook op het gebied van contractenrecht is hij al actief. In 1909 stelt hij bijvoorbeeld de contractuele bepalingen op voor de eerste vliegtuigvlucht boven Nederlands grondgebied.

Groei en betrokkenheid

In 1923 verhuist Rassers naar Breda, dat op dat moment een ongekende expansie doormaakt. Vanuit de Sophiastraat ontwikkelt Rassers zich tot het grootste advocatenkantoor van de regio.

In 1938 wordt Adriaan Rassers benoemd tot deken van de Raad van Toezicht en Discipline in het Bredase arrondissement. Drie andere advocaten van Rassers bekleden later dezelfde functie. Ook levert Rassers verschillende voorzitters van de Orde van Advocaten, en staat een van onze advocaten in 1957 als geestelijk vader aan de wieg van de Wet op Rechtsbijstand.

Professionalisering

In de jaren ’60 heeft Rassers een stevige positie als het grootste maar ook meest gerenommeerde kantoor van de regio. De naam Rassers staat voor integriteit en hoge kwaliteit. Vrijwel alle grote industriële bedrijven van Breda – van Hero tot Kwatta – behoren in deze periode tot haar clientèle.

In de juridische wereld geniet Rassers sinds de jaren ’60 een sterke reputatie: zelfbewust, hardwerkend en assertief. Advocaten die voor hun cliënten consequent het onderste uit de kan willen halen.

Focus en professionalisering

In de jaren ’70 en ’80 verandert de advocatuur. Kantoren worden steeds meer commerciële ondernemingen, en in dit veranderende speel veld kiest Rassers bewust positie. Wel een meer bedrijfsmatige werkwijze en ondernemerschap, geen schaalvergroting via fusies of nevenvestigingen. Kwaliteit en onafhankelijkheid zijn en blijven de kernwaarden.

Juist hierom houdt Rassers vast aan een ‘bolwerkfilosofie’: alle kennis en menskracht concentreren op één locatie, zodat cliënten profiteren van kruisbestuiving en samenwerking tussen gespecialiseerde advocaten. In de loop der jaren is de focus steeds meer gaan liggen op de huidige pijlers: ondernemingsrecht, arbeidsrecht en bouw en overheid.