Arbeidsrecht

Statutaire directie

Voor bestuurders van een vennootschap, stichting of vereniging is een ontslagprocedure extra complex. Rassers helpt zowel Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht en aandeelhouders als statutair directeuren om hun rechtspositie ten volle te benutten.

Dit zijn onze diensten

Onze advocaten begeleiden aandeelhouders én individuele statutaire directeuren op het moment dat een voorgenomen ontslagbeslissing aan de orde is. We adviseren, voeren onderhandelingen en nemen zo nodig stappen om te procederen.

Hier zit onze expertise

Statutair directeuren genieten geen wettelijke ontslagbescherming. Dat wil echter niet zeggen dat ontslag daardoor eenvoudiger is. Integendeel. Op het snijvlak van vennootschapsrecht en arbeidsrecht komen allerlei juridische regels in beeld. De specialisten van Rassers kennen deze context als geen ander, en werken bovendien nauw samen met hun collega’s van de sectie Ondernemingsrecht. In die combinatie schuilt wezenlijke meerwaarde.

Bestuurders van verenigingen of stichtingen hebben wél ontslagbescherming, maar vallen daarnaast vaak ook onder de Wet normering topinkomens, waar weer een heel andere, specifieke problematiek uit voortvloeit. Ook hierin zijn de advocaten van Rassers thuis.

Zo pakken we het aan

Afhankelijk van de situatie en het type organisatie (onderneming of vereniging/stichting) analyseren we de feiten, eventuele ontslaggronden én brengen we alle relevante regels in kaart. We adviseren, onderhandelen en loodsen cliënten langs alle potentiële valkuilen. Zo nodig tot in de rechtszaal.

Neem contact met ons op

Advocaten

Taco van der Dussen
Taco van der Dussen

Taco van der Dussen

Advocaat / Partner

“Als advocaat wil je elke zaak winnen. Belangrijker nog is dat de cliënt tevreden is over het uiteindelijke resultaat én de manier waarop dat tot stand is gekomen.”

Danielle Muller
Danielle Muller

Danielle Muller

Advocaat / Partner

“Een mooier beroep dan advocaat is er niet: intellectuele uitdaging, de vele mensen met wie je in aanraking komt en de ervaringen die je op doet. Maar vooral de voldoening als je een cliënt écht vooruit hebt weten te helpen.”