Expertteams

Privacy & IT

Van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot discussies over IT-projecten: in het digitale domein ontstaan doorlopend nieuwe en vaak complexe, juridische vragen. Het brancheteam Privacy & IT helpt cliënten om regels feilloos na te leven en geschillen succesvol te beslechten.

Dit zijn onze diensten

We adviseren cliënten bij vragen op het gebied van privacy en IT. We toetsen of ze ‘privacyproof’ zijn, adviseren over ontbrekende documenten, en beoordelen overeenkomsten en contracten die ze van derden krijgen. We adviseren bij problemen en geschillen rondom geleverde producten en diensten, en procederen krachtig en slim als onderhandelen niets oplevert.

Hier zit onze expertise

Binnen het team Privacy & IT van Rassers is ruime ervaring aanwezig op uiteenlopende terreinen, zoals:

  • privacyrecht: privacy-issues op de werkvloer (ziekte, cameratoezicht, personeelsvolgsystemen, controle van e-mail, telefoon en internetgebruik), opstellen van privacyverklaringen en protocollen;
  • dataprotectie: AVG en daaruit voortvloeiende verplichtingen (verwerkingsregister, functionaris voor gegevensbescherming), opstellen van protocollen en verwerkersovereenkomsten, Melding Datalekken;
  • IT: opstellen en beoordelen van IT-contracten en gerelateerde voorwaarden en geschillen (mislukte automatiseringsprojecten, slecht functionerende software of gebrekkige dienstverlening);
  • IP/intellectueel eigendom (domeinnamen, data en databanken, licentieovereenkomsten).
  • algemene voorwaarden.

Zo pakken we het aan

In het team Privacy & IT brengen verschillende  advocaten ieder hun eigen expertise mee. Onze aanpak is praktisch en klantgericht, en de lijnen binnen het team zijn kort. Daardoor profiteren cliënten bij elk type vraag van snel en concreet advies op maat.

Neem contact met ons op

Advocaten

Charlotte Pennings
Charlotte Pennings

Charlotte Pennings

Advocaat

“Het beste resultaat behaal je door je te verplaatsen in je cliënt.”

Isabel Wetzels
Isabel Wetzels

Isabel Wetzels

Advocaat

“Ik houd de zaken graag simpel. Juridische details zijn belangrijk, maar ze mogen het totaalplaatje nooit ondoorzichtig maken. Het einddoel moet de cliënt én mij altijd scherp voor ogen staan.”

Expertteams

Bekijk ook andere categorieën binnen expertteams.