Bouwrecht en Bestuursrecht

Privaatrechtelijk overheidshandelen

De overheid neemt ook deel aan het privaatrechtelijk rechtsverkeer. Indien de overheid optreedt als privaatrechtelijk rechtspersoon, bijvoorbeeld als (ver)koper, (ver)huurder, (ver)pachter of anderszins als contractspartij, zijn het bestuursrecht en het privaatrecht nauw verwezen. Ook op het raakvlak van het bestuursrecht en het privaatrecht hebben de advocaten van Rassers ruime ervaring.

Dit zijn onze diensten

We adviseren ondernemers, instellingen, particulieren en overheden bij het aangaan van privaatrechtelijke transacties en bij projectontwikkelingen. We kunnen u begeleiden in het gehele traject, variërend van het opstellen en beoordelen van overeenkomsten tot aan het voeren van procedures over hieruit ontstane geschillen.

Hier zit onze expertise

Onze ervaring bestrijkt het gehele spectrum, waaronder:

  • Contracten tussen overheid en particulieren, ondernemers of instellingen (bijv. koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, erfpachtovereenkomsten, projectontwikkelingsovereenkomsten, anterieure en posterieure overeenkomsten en exploitatieovereenkomsten)
  • Overheidsaansprakelijkheid (rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad)

Zo pakken we het aan

Bij het behandelen van vragen of geschillen op dit vlak, zetten we zowel onze privaatrechtelijke expertise in als onze ruime ervaring op het gebied van bestuursrecht. Doordat we op beide terreinen thuis zijn, kunnen we goed inschatten welke stappen gezet moeten worden in het proces. Dit kan variëren van het aanwenden van bestuursrechtelijke rechtsmiddelen tot het starten van civiele procedures of  een combinatie van beide.

Neem contact met ons op

Advocaten

Thomas van Alphen
Thomas van Alphen

Thomas van Alphen

Advocaat

“De belangen van cliënten staan voor mij voorop. Ik ben gedreven om hen te helpen bij het oplossen van hun problemen.”

Lieke Prinsen
Lieke Prinsen

Lieke Prinsen

Advocaat

“Cliënten zo goed mogelijk bijstaan met mijn juridische expertise”

Marnix Wolf
Marnix Wolf

Marnix Wolf

Advocaat / Partner

“Samen met de cliënt bepaal ik de koers. Zodra het doel bepaald is, ga ik tot het uiterste om dat te bereiken.”

Elke Wouters
Elke Wouters

Elke Wouters

Advocaat

“De cultuur bij Rassers is praktisch en doelgericht. Wij zijn gefocust op een tevreden cliënt. Daar doen we alles voor.”