Arbeidsrecht

Pensioenrecht

Pensioen is de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Werknemers worden zich steeds bewuster van hun pensioenrechten, waarover ook steeds vaker geprocedeerd wordt. Onze gespecialiseerde advocaten helpen ondernemers om hun zorgplicht adequaat in te vullen en sterk te staan bij eventuele geschillen.

Dit zijn onze diensten

We adviseren cliënten rondom elk aspect van pensioen als arbeidsvoorwaarde tussen een werkgever en (voormalig) werknemer. We begeleiden cliënten bij voorgenomen wijzigingen, maar staan hen ook bij als adviseur, onderhandelaar en met procesgang als er conflicten ontstaan, met individuele medewerkers of met een bedrijfstakpensioenfonds.

Hier zit onze expertise

De zorgplicht van werkgevers wordt door de rechter steeds ruimer uitgelegd. Onze in pensioenrecht gespecialiseerde advocaten volgen de ontwikkelingen en jurisprudentie op de voet en helpen cliënten erop te anticiperen.

Ook hebben we uitgebreide ervaring met werkingssfeeronderzoeken naar de eventuele verplichting om deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds. In de praktijk blijkt dat bedrijven hier lang niet altijd van op de hoogte zijn, wat tot aanzienlijke claims kan leiden. In sommige gevallen is er zelfs een verjaringstermijn van 20 (!) jaar waardoor een bedrijfstakpensioenfonds over al die jaren pensioenpremies kan vorderen.

Zo pakken we het aan

Onze specialisten verdiepen zich snel en grondig in de consequenties van voorgenomen wijzigingen, ook op lange termijn. Bij geschillen over pensioenschade door wijzigingen in het verleden, kunnen wij complexe dossiers snel doorgronden. In beide gevallen kunnen we werkgevers zo solide advies geven over de te volgen strategie.

Neem contact met ons op

Advocaten

Danielle Muller
Danielle Muller

Danielle Muller

Advocaat / Partner

“Een mooier beroep dan advocaat is er niet: intellectuele uitdaging, de vele mensen met wie je in aanraking komt en de ervaringen die je op doet. Maar vooral de voldoening als je een cliënt écht vooruit hebt weten te helpen.”

Bram Rothuizen
Bram Rothuizen

Bram Rothuizen

Advocaat / Partner

“Als advocaat staat het belang van je cliënt altijd voorop. Een cliënt moet aanvoelen dat je er zo in staat; en zelf moet je dat vertrouwen dan zien waar te maken.”