Expertteams

Onderwijs

Dé advocaat onderwijsrecht bestaat niet. Bij juridische kwesties in de onderwijssector zijn vrijwel altijd meerdere rechtsgebieden betrokken. Dankzij het brancheteam Onderwijs profiteren onze cliënten van een integrale benadering.

Dit zijn onze diensten

We adviseren instellingen uit elke onderwijscategorie, van basisschool tot universiteit. Daarnaast treden onze advocaten op namens bevoegde gezagen, directies, leerkrachten, medezeggenschapsraden of ouders/leerlingen. Als procederen nodig is, doen we dat bij alle denkbare instellingen en rechters, van diverse beroepsraden/colleges tot rechtbanken en gerechtshoven, tot en met de hoogste rechterlijke instanties.

Hier zit onze expertise

In het brancheteam Onderwijs zijn alle rechtsgebieden vertegenwoordigd waar cliënten in de onderwijssector mee in aanraking kunnen komen. Hoogwaardige juridische kennis en branchekennis is gecombineerd. Zo kunnen we een consistent, hoog niveau van dienstverlening garanderen bij élk type vraag:

  • onderwijsrechtelijke vraagstukken (bijvoorbeeld onderwijstoezicht en inspectie, bekostiging en financiering, toelating/schorsing/verwijdering, bindend studieadvies, accreditatie);
  • arbeidsrechtelijke kwesties (bijvoorbeeld disfunctioneren, ziekte, medezeggenschap, cao, reorganisatie, berispingen, ontslagprocedures);
  • bedrijfsmatige thema’s (bijvoorbeeld huisvesting, AVG, contracten en geschillen, algemene voorwaarden, corporate governance);

Zo pakken we het aan

Onze aanpak is praktisch, doelgericht en integraal. We zijn vertrouwd met de specifieke issues en mores binnen het onderwijs, maar brengen ook uitgebreide ervaring in die onze advocaten hebben opgedaan met het adviseren van en procederen voor ondernemingen.

Neem contact met ons op

Advocaten

Taco van der Dussen
Taco van der Dussen

Taco van der Dussen

Advocaat / Partner

“Als advocaat wil je elke zaak winnen. Belangrijker nog is dat de cliënt tevreden is over het uiteindelijke resultaat én de manier waarop dat tot stand is gekomen.”

Nicole van den Heuvel
Nicole van den Heuvel

Nicole van den Heuvel

Advocaat / Partner

“Ik geloof sterk in de kracht van het verhaal. Het recht is belangrijk. Maar om een rechter te overtuigen gaat het eerst en vooral om de feiten. Het recht volgt dan als het goed is vanzelf.”

Mischa Mackaaij
Mischa Mackaaij

Mischa Mackaaij

Advocaat

“De juridische praktijk is vaak complex. Maar de essentie is simpel: je wilt een rechtvaardige oplossing waarmee de belangen van de cliënt het beste gediend zijn.”

Isabel Wetzels
Isabel Wetzels

Isabel Wetzels

Advocaat

“Ik houd de zaken graag simpel. Juridische details zijn belangrijk, maar ze mogen het totaalplaatje nooit ondoorzichtig maken. Het einddoel moet de cliënt én mij altijd scherp voor ogen staan.”

Marnix Wolf
Marnix Wolf

Marnix Wolf

Advocaat / Partner

“Samen met de cliënt bepaal ik de koers. Zodra het doel bepaald is, ga ik tot het uiterste om dat te bereiken.”

Elke Wouters
Elke Wouters

Elke Wouters

Advocaat

“De cultuur bij Rassers is praktisch en doelgericht. Wij zijn gefocust op een tevreden cliënt. Daar doen we alles voor.”

Cliënten aan het woord

Hans-Erik kent onze organisatie al langer dan wij zelf. De betrokkenheid is hoog. Hij denkt creatief mee en denkt altijd vijf stappen vooruit.

Jean-Paul Hagen Grando Retail B.V.

Expertteams

Bekijk ook andere categorieën binnen expertteams.