Bouwrecht en Bestuursrecht

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht omvat de verzameling van wetten en regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving ziet onder meer op bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. Particulieren, ondernemers, instellingen en overheden voeren activiteiten uit die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht is verbrokkeld en verdeeld over tientallen wetten en een veelheid aan besluiten. De advocaten van Rassers hebben het overzicht en zijn bedreven in het omgevingsrecht. Ook hebben zij ruime ervaring met het voeren van procedures tot aan de hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges.

Dit zijn onze diensten

We adviseren ondernemers, instellingen, particulieren en overheden bij omgevingsrechtelijke vragen en geschillen. We kunnen u begeleiden in het gehele traject, variërend van het indienen van aanvragen om omgevingsvergunningen en/of planologische besluiten tot het aanwenden van rechtsmiddelen tegen geweigerde en/of verleende vergunningen alsmede planologische wijzigingen.

Hier zit onze expertise

Onze ervaring bestrijkt het hele spectrum van het omgevingsrecht waaronder:

  • Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen etc.)
  • Milieurecht (milieuvergunningen, geluid/trillingen, luchtkwaliteit, bodem(verontreiniging), water, afval, asbest, geur, externe veiligheid, milieueffectrapportage, milieuaansprakelijkheid)
  • Evenementen (o.a. vergunningen voor muziekevenementen, sportevenementen, etc.)
  • Natuurbescherming
  • Beheer rijkswaterstaatswerken (vergunningen voor gebruik van waterstaatswerken (bijvoorbeeld dijken en wegen).
  • Planschade
  • Onteigening
  • Tracébesluiten
  • Nadeelcompensatie

Zo pakken we het aan

Wij zijn oplossingsgericht en beperken ons niet tot de juridische kaders. Wij hebben ook oog voor de onderliggende belangen van de cliënt. Inzet is altijd om tot een snelle en goede oplossing te komen. Lukt dit niet, dan schromen wij niet om gerechtelijke procedures te voeren.

Neem contact met ons op

Advocaten

Thomas van Alphen
Thomas van Alphen

Thomas van Alphen

Advocaat

“De belangen van cliënten staan voor mij voorop. Ik ben gedreven om hen te helpen bij het oplossen van hun problemen.”

Lieke Prinsen
Lieke Prinsen

Lieke Prinsen

Advocaat

“Cliënten zo goed mogelijk bijstaan met mijn juridische expertise”

Marnix Wolf
Marnix Wolf

Marnix Wolf

Advocaat / Partner

“Samen met de cliënt bepaal ik de koers. Zodra het doel bepaald is, ga ik tot het uiterste om dat te bereiken.”

Elke Wouters
Elke Wouters

Elke Wouters

Advocaat

“De cultuur bij Rassers is praktisch en doelgericht. Wij zijn gefocust op een tevreden cliënt. Daar doen we alles voor.”