Arbeidsrecht

Medezeggenschap

Heeft uw onderneming meer dan 50 medewerkers? Dan hebben die recht op medezeggenschap. De advocaten van Rassers helpen werkgevers én ondernemingsraden om binnen het juridische kader een optimaal resultaat te bereiken.

Dit zijn onze diensten

We adviseren ondernemingsraden over hun inspraakrechten bij voorgenomen besluiten van de werkgever. Omgekeerd adviseren we ook ondernemers die zich afvragen of een voorgenomen verandering binnen het bereik van het medezeggenschapsrecht komt. Zo nodig procederen we namens onze cliënt.

Hier zit onze expertise

Het team van Rassers combineert specifieke kennis van medezeggenschapsrecht met expertise in alle aanpalende disciplines binnen het arbeidsrecht. Die expertise zetten we regelmatig in bij vragen, zowel in de private als publieke sector. En als het tot procederen komt, putten we uit jarenlange proceservaring bij de Ondernemerskamer en de kantonrechter.

Zo pakken we het aan

Wij zijn altijd bereikbaar voor betrouwbaar advies. Zo weet u snel of medezeggenschap aan de orde is en wat de te volgen procedure is. Bij complexere vragen, tot op het niveau van reorganisaties en overnames, helpen we cliënten om een goede strategie uit te stippelen en op de juiste momenten te communiceren.

Neem contact met ons op

Advocaten

Taco van der Dussen
Taco van der Dussen

Taco van der Dussen

Advocaat / Partner

“Als advocaat wil je elke zaak winnen. Belangrijker nog is dat de cliënt tevreden is over het uiteindelijke resultaat én de manier waarop dat tot stand is gekomen.”

Simone Oosterbeek
Simone Oosterbeek

Simone Oosterbeek

Advocaat

“Werk raakt voor veel mensen de kern van hun wezen. Dat betekent dat bij arbeidsrechtelijke vraagstukken vaak sterke emoties meespelen, ook bij werkgevers. Daar moet je bewust rekening mee houden en je strategie op afstemmen.”