Ondernemingsrecht

Commerciële contracten

Als ondernemer krijgt u maar één kans om een optimale overeenkomst af te sluiten. De advocaten van Rassers zorgen voor een waterdicht contract en ondersteunen u bij goed contractbeheer. We springen bij in geval van geschillen.

Dit zijn onze diensten

Wij ontwerpen en beoordelen contracten en onderhandelen namens u. We denken graag met u mee over hoe de samenwerking tussen ondernemingen optimaal kan worden geregeld. We geven handvatten voor adequaat contractbeheer en adviseren over verlenging, opzegging, beëindiging of veranderende (algemene) voorwaarden. Doen zich toch geschillen voor? Dan aarzelen we niet om voor uw belangen op te komen, desnoods in een procedure.

Voor veel cliënten fungeren we als bedrijfsjurist op afstand en beantwoorden we commerciële vragen snel en concreet.

Hier zit onze expertise

Onze focus ligt op commerciële contracten in de business-to-business-sfeer, inclusief algemene voorwaarden. Voorbeelden zijn:

  • handels en samenwerkingsovereenkomsten (in- en verkoop, distributie, agentuur, franchise en licentie);
  • aanverwante overeenkomsten, bijvoorbeeld op het gebied van IT, intentieverklaring, non-disclosure agreements of geheimhoudingsovereenkomsten en SLA’s;
  • internationale contracten;
  • duurrelaties en duurovereenkomsten;
  • specifieke contracten zoals huurovereenkomsten of verwerkersovereenkomsten (conform de AVG).

Zo pakken we het aan

Als contractspecialist vullen we onze rol pragmatisch en proactief in. We beperken ons niet tot het juridische perspectief maar denken ook vanuit ondernemersperspectief mee. Als een sparring-partner die het bedrijfsbelang scherp voor ogen houdt.

We combineren kennis van uw onderneming met jarenlange juridische expertise, om risico’s zorgvuldig te inventariseren en af te dichten. Door onze proceservaring weten we wat de valkuilen zijn én hoe rechters tegen contracten en bepalingen aankijken. Door hierop te anticiperen, beperken we het risico op geschillen. Mocht het wel zover komen? Dan procederen we voor u.

Advocaten

Fred Froger
Fred Froger

Fred Froger

Advocaat / Partner

“Voor een advocaat wordt adviseren steeds belangrijker. Niet te snel een antwoord formuleren: eerst de achtergrond aanvoelen, het probleem analyseren en vervolgens meedenken over een pragmatische oplossing.”

Rebecca van der Lugt
Rebecca van der Lugt

Rebecca van der Lugt

Advocaat

“Samen zoeken naar de beste juridische én praktische oplossing".

Charlotte Pennings
Charlotte Pennings

Charlotte Pennings

Advocaat

“Het beste resultaat behaal je door je te verplaatsen in je cliënt.”