Expertteams

Cassatie

Als de procedure in hoger beroep niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd adviseren wij graag over de mogelijkheid van cassatieberoep. Rassers beschikt namelijk als een van de weinige kantoren buiten de Randstad over twee speciaal daarvoor toegelaten cassatieadvocaten.

Dit zijn onze diensten

We procederen voor onze cliënten in civiele zaken bij de Hoge Raad. Onze gespecialiseerde cassatieadvocaten adviseren in dat kader eerst over de mogelijkheden van het instellen van cassatieberoep en over de vraag of het nuttig is verweer te voeren in een door de wederpartij ingesteld cassatieberoep. Dit advies vormt de basis voor de procedure. Cliënten profiteren van de collegiale toetsing tussen onze twee cassatieadvocaten, die ervaring delen en sparren over de te volgen aanpak. Onze cassatieadvocaten onderscheiden zich van veel andere cassatieadvocaten doordat zij ook veel procederen bij rechtbanken en gerechtshoven, zodat zij zich kunnen verplaatsen in de eerder in de procedure gemaakte keuzes. Dit verklaart waarom hun adviezen ook in cassatie praktisch bruikbaar zijn.

Hier zit onze expertise

Cassatie is een specialisme op zich. Dit specialisme vraagt om specifieke kennis van het procesrecht en om een brede achtergrond in de verschillende rechtsgebieden die bij civiele cassatie aan de orde kunnen zijn. De Hoge Raad stelt namelijk niet zelf de feiten vast, maar baseert zijn beoordeling op de door het hof vastgestelde feiten. De Hoge Raad toetst alleen of de rechtsregels juist zijn toegepast en of de uitspraak in het licht van de gedingstukken begrijpelijk is. Er zijn bovendien strikte termijnen waarbinnen cassatieberoep kan worden ingesteld.

Zo pakken we het aan

Onze cassatieadvocaten beoordelen het dossier en schrijven in dat kader het cassatieadvies. Vervolgens stellen zij tijdig cassatieberoep in, of voeren tijdig verweer tegen het ingestelde cassatieberoep.

Neem contact met ons op

Advocaten

Mark Alkema
Mark Alkema

Mark Alkema

Advocaat / Partner

“Het juridische schaakspel is fascinerend, maar voorop staat het resultaat voor de cliënt. Daarvoor wil je alles uit de kast halen.”

Mark Littooij
Mark Littooij

Mark Littooij

Advocaat / Partner

“De meeste zaken zijn niet zwart-wit, maar zitten in het grijze gebied daartussen. De kunst is om de juiste details in het grijze gebied op de juiste wijze te belichten. Dat geeft de doorslag.”

Expertteams

Bekijk ook andere categorieën binnen expertteams.