Arbeidsrecht

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Arbeidsongeschiktheid van een werknemer is voor ondernemers een forse kostenpost. Rassers helpt ondernemers om financiële schade waar mogelijk te voorkomen, om beweging te krijgen in lastige situaties – en om zo nodig een ontslagprocedure te voeren of procedures tegen het UWV in geval van bijvoorbeeld een loonsanctie.

Dit zijn onze diensten

We helpen werkgevers om vat te krijgen op hun rechten en verplichtingen rondom arbeidsongeschiktheid en re-integratie. We adviseren, voeren onderhandelingen met werknemers en hun vertegenwoordigers, en coördineren – als het nodig is goed gefundeerde ontslagprocedures.

Hier zit onze expertise

De advocaten van Rassers hebben de kennis en ervaring om ondernemers feilloos te begeleiden door wat ze zelf vaak als een mijnenveld ervaren. Niet alleen bij lichamelijke ziekte, maar ook in complexere situaties. Bijvoorbeeld als werknemers geestelijke problemen hebben of bij verslavingsproblematiek.

Zo pakken we het aan

Onze hulp is er altijd in eerste instantie op gericht om schade voor de cliënt te beperken, door werknemers te stimuleren zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Daarbij benutten we de (beperkte) wettelijke mogelijkheden ten volle.

Als werknemers geen stappen tot herstel of re-integratie willen ondernemen terwijl ze dit wel zouden kunnen, adviseren we over een mogelijke ontslagprocedure. In zo’n geval bereiden we een solide dossier voor en procederen we zo nodig.

Neem contact met ons op

Advocaten

Taco van der Dussen
Taco van der Dussen

Taco van der Dussen

Advocaat / Partner

“Als advocaat wil je elke zaak winnen. Belangrijker nog is dat de cliënt tevreden is over het uiteindelijke resultaat én de manier waarop dat tot stand is gekomen.”

Danielle Muller
Danielle Muller

Danielle Muller

Advocaat / Partner

“Een mooier beroep dan advocaat is er niet: intellectuele uitdaging, de vele mensen met wie je in aanraking komt en de ervaringen die je op doet. Maar vooral de voldoening als je een cliënt écht vooruit hebt weten te helpen.”

Simone Oosterbeek
Simone Oosterbeek

Simone Oosterbeek

Advocaat

“Werk raakt voor veel mensen de kern van hun wezen. Dat betekent dat bij arbeidsrechtelijke vraagstukken vaak sterke emoties meespelen, ook bij werkgevers. Daar moet je bewust rekening mee houden en je strategie op afstemmen.”

Lonneke van Roekel
Lonneke van Roekel

Lonneke van Roekel

Advocaat

“Ik ga altijd voor het best haalbare resultaat, met aandacht voor de persoonlijke aspecten.”

Bram Rothuizen
Bram Rothuizen

Bram Rothuizen

Advocaat / Partner

“Als advocaat staat het belang van je cliënt altijd voorop. Een cliënt moet aanvoelen dat je er zo in staat; en zelf moet je dat vertrouwen dan zien waar te maken.”

Isabel Wetzels
Isabel Wetzels

Isabel Wetzels

Advocaat / Partner

“Ik houd de zaken graag simpel. Juridische details zijn belangrijk, maar ze mogen het totaalplaatje nooit ondoorzichtig maken. Het einddoel moet de cliënt én mij altijd scherp voor ogen staan.”