Arbeidsrecht

Ambtenarenrecht

Sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Als gevolg hiervan hebben de meeste ambtenaren hun ambtenarenpositie verloren en een arbeidsovereenkomst gekregen. CAO’s en het private arbeids- en ontslagrecht zijn van toepassing geworden. Dit betekent echter niet dat zij hun ambtelijke status volledig hebben verloren. Specifieke regels blijven bestaan, zoals de ambtseed, geheimhouding, integriteit, vervullen van vertrouwensfuncties en beperking van grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. De WNRA is niet op alle ambtenaren van toepassing. Er zijn diverse groepen van uitgezonderd, zoals medewerkers van de politie, defensie, rechters, officieren van justitie en politieke ambtsdragers. Zij blijven ambtenaren met een aparte publiekrechtelijke status en eigen regelgeving. Gespecialiseerde advocaten van Rassers staan ambtenaren en oud ambtenaren bij als hun rechtspositie aangetast dreigt te worden.

Dit zijn onze diensten

We ondersteunen en vertegenwoordigen ambtenaren bij allerlei besluiten die hun arbeidspositie beïnvloeden. Van voorgenomen ontslag tot salarisaanpassingen, officiële beoordelingen, plichtsverzuim, schorsingen en herplaatsingen.

Wij bieden echter ook ondersteuning aan ambtenaren die door de WNRA hun ambtenarenpositie hebben verloren. Bijvoorbeeld bij vermoedens van overtreding van specifieke regels.    

Hier zit onze expertise

Doordat ‘echte’ ambtenaren niet op basis van een arbeidsovereenkomst werken maar worden aangesteld, verschilt hun positie fundamenteel van die van ‘reguliere’ werknemers. Zo verloopt ontslag via de bestuursrechter en zijn speciale bezwaar- en beroepsprocedures van toepassing. Dat maakt ambtenarenrecht tot een heel eigen vakgebied – waar onze specialisten volledig in thuis zijn. Goed advies en professionele begeleiding zijn erg belangrijk.

Vanwege onze kennis van het ambtenarenrecht zijn we ook thuis in de specifieke regels die nog steeds op ‘voormalig’ ambtenaren van toepassing zijn en die in het gewone arbeidsrecht geen of nauwelijks een rol spelen.

Zo pakken we het aan

Binnen onze sectie Arbeidsrecht zijn er gespecialiseerde advocaten die ook bestuursrechtelijke aspecten van de arbeidspositie doorgronden. We komen snel in actie, brengen samen met de cliënt de situatie in kaart. En zorgen ervoor dat de juiste procedures tijdig en goed onderbouwd in gang worden gezet.

Neem contact met ons op

Advocaten

Danielle Muller
Danielle Muller

Danielle Muller

Advocaat / Partner

“Een mooier beroep dan advocaat is er niet: intellectuele uitdaging, de vele mensen met wie je in aanraking komt en de ervaringen die je op doet. Maar vooral de voldoening als je een cliënt écht vooruit hebt weten te helpen.”

Isabel Wetzels
Isabel Wetzels

Isabel Wetzels

Advocaat / Partner

“Ik houd de zaken graag simpel. Juridische details zijn belangrijk, maar ze mogen het totaalplaatje nooit ondoorzichtig maken. Het einddoel moet de cliënt én mij altijd scherp voor ogen staan.”