Werk, ontslag en pensioen

Ambtenarenrecht

In het Nederlandse arbeidsrecht hebben ambtenaren op dit moment nog steeds een status aparte. Gespecialiseerde advocaten van Rassers staan ambtenaren bij als hun rechtspositie aangetast dreigt te worden.

Dit zijn onze diensten

We ondersteunen en vertegenwoordigen ambtenaren bij allerlei besluiten die hun arbeidspositie beïnvloeden. Van voorgenomen ontslag tot salarisaanpassingen, officiële beoordelingen, schorsingen en herplaatsingen.

Hier zit onze expertise

Doordat ambtenaren niet op basis van een arbeidsovereenkomst werken maar worden aangesteld, verschilt hun positie fundamenteel van die van ‘reguliere’ werknemers. Zo verloopt ontslag via de bestuursrechter en zijn speciale bezwaar- en beroepsprocedures van toepassing. Dat maakt ambtenarenrecht tot een heel eigen vakgebied – waar onze specialisten volledig in thuis zijn. In 2020 wordt dit “genormaliseerd” en zal er overgangsrecht van toepassing zijn.

Zo pakken we het aan

Binnen onze sectie Arbeidsrecht zijn er gespecialiseerde advocaten die de bestuursrechtelijke aspecten van de arbeidspositie doorgronden. We komen bij een voorgenomen besluit snel in actie, brengen samen met de cliënt de situatie in kaart. En zorgen ervoor dat de juiste procedures tijdig en goed onderbouwd in gang worden gezet.

Neem contact met ons op

Advocaten

Danielle Muller
Danielle Muller

Danielle Muller

Advocaat / Partner

“Een mooier beroep dan advocaat is er niet: intellectuele uitdaging, de vele mensen met wie je in aanraking komt en de ervaringen die je op doet. Maar vooral de voldoening als je een cliënt écht vooruit hebt weten te helpen.”

Isabel Wetzels
Isabel Wetzels

Isabel Wetzels

Advocaat

“Ik houd de zaken graag simpel. Juridische details zijn belangrijk, maar ze mogen het totaalplaatje nooit ondoorzichtig maken. Het einddoel moet de cliënt én mij altijd scherp voor ogen staan.”

Cliënten aan het woord

Hans-Erik kent onze organisatie al langer dan wij zelf. De betrokkenheid is hoog. Hij denkt creatief mee en denkt altijd vijf stappen vooruit.

Jean-Paul Hagen Grando Retail B.V.