Ondernemen

Rassers biedt juridische expertise van topniveau, benaderd vanuit ondernemersperspectief. We denken als bedrijfsjurist-op-afstand en sparring partner met cliënten mee. Pragmatisch en pro-actief: we overzien risico's en denken meerdere stappen vooruit

Werk, ontslag en pensioen

Veel ondernemers in Breda en West-Brabant vertrouwen al jarenlang op Rassers als trusted advisor op het gebied van arbeidsrecht. Van ontslagprocedure, reorganisatie en concurrentiebeding tot managementovereenkomst. Maar ook bij vragen op het gebied van bijvoorbeeld detachering, payrolling, expats, pensioenrecht of medezeggenschapsrecht.

Uitgebreide juridische kennis koppelen we aan jarenlange ervaring in uiteenlopende sectoren als de zorg, de uitzend- en detacheringsbranche, zakelijke dienstverlening, olie en gas, automotive, onderwijs en bouw. 

Oftewel wat uw vraag ook is en welke specifieke mores en regelgeving in uw branche ook meespeelt: Rassers helpt u om vat te krijgen op uw rechten en plichten en om wettelijke mogelijkheden optimaal te benutten.

Bouw en overheid

Rassers kan bogen op jarenlange ervaring in bouw- en bestuursrecht. Van aanbestedingen en begeleiding van complexe contracten tot geschillen, bezwaarprocedures en vergunningen: we helpen ondernemers en overheden om problemen voor te zijn en de schade van gerezen problemen te beperken.

Expertteams

De advocaten van Rassers investeren gericht in hun eigen ontwikkeling. Ze bouwen met elkaar aan krachtige, multidisciplinaire teams die kennis uit het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht combineren. Zo kunnen we op verschillende terreinen het verschil maken met bijzondere expertise en branchespecifieke ervaring.