Thomas van Alphen

“De belangen van de cliënt staan voor mij voorop. Ik ben gedreven om hen te helpen bij het realiseren van hun plannen.”

Thomas van Alphen

Mijn werkterrein

Mijn focus ligt op het gebied van het bestuursrecht. Ik procedeer in geschillen waarbij de overheid is betrokken. Het betreffen vaak geschillen over overheidsbesluiten zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Ik sta cliënten echter ook bij in procedures die betrekking hebben op andere vormen van overheidsoptreden. Procederen is voor mij echter geen doel maar een middel. Indien de belangen van de cliënt op een andere wijze beter zijn gediend, dan heeft die optie voor mij de voorkeur.

Kennis vergroten

Mijns inziens ben je nooit uitgeleerd. Ik ben gedreven om mijn juridische kennis te blijven vergroten. Mijn cliënten zijn daar immers bij gebaat. Ik vind het om die reden belangrijk om via allerlei kanalen voortdurend in gesprek te zijn met andere specialisten in het vakgebied. Een manier waarop ik dat doe, is door bijvoorbeeld een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de Module Algemeen Bestuursrecht.

Opleiding

Research Master in Law, Tilburg University, 2018

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

29 mei 2019

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de gevolgen voor het ruimtelijk bestuursrecht

In haar blog van 17 mei jl. is mijn collega Rebecca van der Lugt ingegaan op enkele privaatrechtelijke gevolgen van de Wet kwaliteitsborging (hierna: Wkb). In deze blog staan enkele publiekrechtelijke gevolgen van de wet centraal.