Taco van der Dussen

“Als advocaat wil je elke zaak winnen. Belangrijker nog is dat de cliënt tevreden is over het uiteindelijke resultaat én de manier waarop dat tot stand is gekomen.”

Taco van der Dussen

Mijn werkterrein

Arbeidsrecht in brede zin. Ik adviseer werkgevers, maar sta ook vaak statutair directeuren en managers bij in procedures en onderhandelingen. Zo nodig op het scherpst van de snede. Als je vrede wilt bereiken, moet je bereid zijn de strijd aan te gaan.

Winnaarsdrang en de cliëntrelatie

Twee elementen zijn in mijn werk als advocaat altijd sterk aanwezig. Enerzijds wil je elke zaak gewoon winnen. Belangrijker nog is de relatie met de cliënt. Die moet tevreden zijn over het resultaat en op weg ernaartoe ook het volledige vertrouwen kunnen hebben dat ik zijn belangen kundig en doortastend behartig.

Energie

Hoe belangrijk het werk ook is, juist om het goed te blijven doen moet je soms even afstand nemen en kunnen relativeren. Ik doe dat door veel en enthousiast te zeilen. Ik heb inmiddels de nodige oceanen bevaren. Ook geef ik les op een karateschool.

Zulke bezigheden geven de energie om flinke uitdagingen aan te gaan. Zo heb ik twee keer officieren van justitie bijgestaan in zaken waarin we alles tegen leken te hebben. In zulke situaties je rug recht houden, een goede koers uitzetten én resultaat boeken, geeft een onbeschrijfelijk mooi gevoel.

Opleidingen
  • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen, 1985
  • Officiersopleiding Militaire Dienst

 

Lidmaatschappen
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda – ‘s-Hertogenbosch
Nevenwerkzaamheden

Sportleraar Shotokan Karate

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

14 feb. 2019

Rassers HR Ontbijt: eet & weet 19 & 21 maart

Geef je op via seminars@rassers.nl

24 sep. 2018

Terugbetaling transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Per 1 april 2020 treedt een wet in werking op grond waarvan werkgevers compensatie kunnen verzoeken aan het UWV voor de transitievergoeding die is betaald aan werknemers die twee jaar arbeidsongeschikt waren.

26 jul. 2018

Toch ontslagbescherming voor de statutair directeur?

De positie van de statutair directeur verschilt van die van de titulair directeur of de gewone werknemer. De statutair directeur is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en winstgevendheid van de onderneming. Hij vertegenwoordigt de vennootschap en heeft daarom vergaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daartegenover staan meestal een passende beloning en arbeidsvoorwaarden.