Simone Oosterbeek

“Werk raakt voor veel mensen de kern van hun wezen. Dat betekent dat bij arbeidsrechtelijke vraagstukken vaak sterke emoties meespelen, ook bij werkgevers. Daar moet je bewust rekening mee houden en je strategie op afstemmen.”

Simone Oosterbeek

Mijn werkterrein

Kort gezegd alles rondom de werkende mens – en soms de niet of niet zo goed werkende mens. Arbeidsrechtelijke regels vormen een complex geheel. Ik help ondernemers om daar op een correcte, maar vooral ook praktische manier mee om te gaan. Werknemers gids ik naar de best passende oplossing in hun situatie.

De menselijke factor en de kunst van het timen

Ik ken inmiddels vele wegen naar Rome. Het gaat mij om de oplossing die de cliënt echt verder brengt. Daarvoor moet je de juridische situatie analyseren, maar ook de menselijke factoren erin betrekken, de juiste communicatietoon kiezen, een goed plan van aanpak opstellen...en inspelen op het moment. Luisteren of praten? Initiatief nemen of juist even afwachten? Actief bemiddelen om tot schikking te komen of toch ook maar alvast het concept-processtuk opsturen?

Energie uit resultaat

Al met al gaat arbeidsrecht véél verder dan de wetsteksten. Dat maakt het werk onvoorspelbaar. Er speelt altijd veel tegelijk, het is druk, ogenschijnlijk chaotisch soms. In zulke situaties samen toch voor elkaar krijgen wat nodig is, daar krijg ik veel positieve energie van. Dat is thuis zo, in een gezin met man, vier kinderen en een drukke agenda en net zo goed in mijn werk, samen met de cliënt en eventueel collega’s in een multidisciplinair team.

Opleidingen
  • Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen
  • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden, accent Bedrijfsrecht en Civiel recht, 1991
Lidmaatschappen
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
  • Arbeidsrechtadvocaten Breda en 's-Hertogenbosch

Simone Oosterbeek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

17 mrt. 2020

COVID-19. En nu?

De wereldwijde en snelle verspreiding van COVID-19, beter bekend als het coronavirus, levert problemen op voor ondernemers. Op dit moment en zeer waarschijnlijk ook in de toekomst. Waar moeten ondernemers, juridisch gezien, rekening mee houden en wat is verstandig om nu te doen?