Rebecca van der Lugt

“Samen zoeken naar de beste juridische én praktische oplossing".

Rebecca van der Lugt

Mijn werkterrein

Ik werk binnen de sectie Bouwrecht, waar ik onder meer bezig ben met (aannemings)overeenkomsten, algemene voorwaarden, gebreken en ontwerpfouten en meer- en minderwerkgeschillen.  Ik wil cliënten samen met de collega’s zoveel mogelijk ontzorgen: betrokken en proactief zoeken naar de beste oplossingen.

Discipline en doorzettingsvermogen

Mijn passie is dansen. Tijdens mijn middelbare schooltijd heb ik naast de vele danslessen ook een dansopleiding gevolgd. Van deze ervaringen heb ik veel geleerd. Discipline, een kritische blik en doorzettingsvermogen: allemaal eigenschappen waar ik nu in mijn werk veel aan heb.

Opleidingen
  • Nederlands recht, Tilburg University (met genoegen), 2018

 

Nevenwerkzaamheden
  • Pleitdispuut van de studievereniging

  • Rechtswinkel Tilburg

  • Meerdere studentstages in de advocatuur

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

17 jan. 2019

Aedes-modelovereenkomst? Aannemers let op!

UAV-GC 2005 en andere voorwaarden voor geïntegreerde samenwerkingsvormen Bij complexe projecten in de bouw wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van geïntegreerde contractvormen zoals een Design & Build of een Design & Construct contract. De Opdrachtgever zal veelal de rol van de initiatiefnemer vervullen. De Opdrachtnemer heeft in dergelijke gevallen naast de uitvoerende rol ook een ontwerpende rol. Opdrachtgever kan het takenpakket van de Opdrachtnemer eventueel uitbreiden met het meerjarig onderhoud. De door de stichting CROW opgestelde Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten, oftewel de UAV-GC 2005 vormen hiervoor een belangrijk kader. De eerste helft van 2019 wordt de herziene versie UAV-GC verwacht. Naast de UAV-GC 2005 zijn er ook andere voorwaarden voor een geïntegreerd contract waaronder het VGBouw- en BouwNed model, het gele boekje van Prorail en de Aedes modelovereenkomsten DB/DBM. Het Aedes-model is een set algemene voorwaarden die is ontworpen ten behoeve van woningcorporaties. In dit artikel wordt stilgestaan bij het Aedes-model.

17 dec. 2018

Lessen voor de Bouwsector uit rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

In de afgelopen jaren heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid meerdere onderzoeken verricht naar ongevallen in de bouw. Denk hierbij aan het ingestorte dak van het Grolsch Vestestadion in 2011, het ongeval met de hijskraan in Alphen aan de Rijn in 2015 en meer recentelijk, de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport in 2017. Naar aanleiding van deze laatste gebeurtenis is er door de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uitgebracht genaamd “Bouwen aan constructieve veiligheid – Lessen uit instorting parkeergarage Eindhoven Airport”. Enkele conclusies uit dit rapport worden in dit artikel besproken.