Roel Stotijn

“Hoe interessant een dossier inhoudelijk ook is, het gaat maar om één ding: de cliënt zo goed mogelijk helpen. Daar ben ik bijzonder vasthoudend in.”

Roel Stotijn

Mijn werkterrein

Ik heb al sinds mijn studietijd een bijzondere belangstelling voor juridische kwesties rondom vastgoed. Bij Rassers werk ik binnen de sectie Bouw en Overheid aan allerlei dossiers, zoals geschillen over aanneming van werk, huurrecht, erfdienstbaarheden of burenrechtelijke aangelegenheden.

Onderste steen boven

Hoe interessant een dossier puur inhoudelijk gezien ook is, je moet in de eerste plaats het belang van de cliënt voor ogen houden. Daarin ben ik perfectionistisch. En ik houd ik de lijntjes met de cliënt kort. Ik heb goede herinneringen aan de dossiers waarin ik intensief met cliënten heb samengewerkt: juist zo haal je de onderste steen boven.

Opleidingen
  • Cursus Legal English 2018
  • Nederlands recht, Tilburg University, accent Privaatrecht
Nevenwerkzaamheden
  • Geregistreerd als gecommitteerde bij de Juridische Hogeschool Avans-Fontys