Philip Vroegrijk

“Juridische kennis en analytisch vermogen zijn onmisbaar voor een advocaat. Maar het verschil maak je door strategisch en tactisch slim op te treden.”

Philip Vroegrijk

Mijn werkterrein

Ik sta cliënten bij op het gebied van corporate litigation. Denk aan aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, overnamegeschillen en procedures voor de Ondernemingskamer.

Een resultaatgerichte strategie

In alle dossiers is de insteek: een snelle en efficiënte oplossing voor de cliënt.  Als het toch op procederen aankomt, dan alles op alles zetten voor een maximaal resultaat. De bagage die je daarvoor als advocaat nodig hebt, omvat naast kennis en ervaring ook strategisch en tactisch inzicht. Juist daarmee kun je het verschil maken.

Een voorbeeld? Soms heeft een cliënt een juridisch zwakke uitgangspositie, maar kun je met een goed uitgedachte strategie toch een optimaal resultaat behalen, buiten de rechter om. Als dat lukt, geeft dat net zoveel voldoening als een complexe procedure winnend afsluiten.

Opleidingen
  • Grotius vervolgopleiding Corporate Litigation
  • Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht voor Curatoren
  • Nederlands recht, Universiteit Leiden, 2008

 

 

Lidmaatschappen
  • Vereniging Corporate Litigation
Nevenwerkzaamheden
  • Adviseur ondernemingsrecht, adviesdesk uitgeverij Rendement

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

10 jan. 2019

Effectiviteit wettelijke geschillenregeling wordt mogelijk verbeterd

De wettelijke geschillenregeling biedt een aandeelhouder de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden uit de vennootschap te treden of een andere aandeelhouder uit te stoten. Deze regeling biedt op papier een uitstekend middel in het geval van een aandeelhoudersgeschil. In de praktijk blijkt echter dat rechtbanken over het algemeen erg terughoudend zijn in de toepassing van de wettelijke geschillenregeling. Uit een brief van Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, in het kader van de voortgang van de modernisering van het ondernemingsrecht, blijkt dat de Minister van mening is dat de effectiviteit van de geschillenregeling verder kan worden verbeterd.

6 nov. 2018

Advies Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht inzake wetsvoorstel Centraal Aandeelhoudersregister

Op 18 oktober 2018 heeft de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (“GCV”) een advies uitgebracht inzake het wetsvoorstel tot instelling van een Centraal Aandeelhoudersregister (“CAHR”). In dit artikel komt het wetsvoorstel kort aan de orde en vervolgens de belangrijkste opmerkingen van de GCV op het wetsvoorstel.

20 apr. 2018

Help, ik wil van mijn medeaandeelhouder af!

Aandeelhouders die vol enthousiasme samen een bedrijf zijn begonnen, kunnen op een punt komen waarop de samenwerking niet meer zo goed loopt. In de meeste gevallen lost dit zich op door onderling overleg, maar soms ontstaat een onwerkbare situatie. In dit artikel ga ik kort in op enkele mogelijkheden die een aandeelhouder ter beschikking staan in een poging om de samenwerking met zijn medeaandeelhouder te beëindigen.