Nicole van den Heuvel

“Ik geloof sterk in de kracht van het verhaal. Het recht is belangrijk. Maar om een rechter te overtuigen gaat het eerst en vooral om de feiten. Het recht volgt dan als het goed is vanzelf.”

Nicole van den Heuvel

Mijn werkterrein

Geschillen, bijvoorbeeld tussen ondernemingen, aandeelhouders of over aansprakelijkheid en faillissementsgerelateerde geschillen over zekerheden, pauliana of bestuurdersaansprakelijkheid. Ik procedeer veel, ook over contracten. En die kennis komt weer van pas bij het adviseren over en opstellen van commerciële contracten, waarvoor ik binnen Rassers medeverantwoordelijk ben.

Drive en ambitie

Als advocaat moet je nieuwsgierigheid combineren met een sterke drive om problemen op te lossen. Maar dan wel samen met de cliënt. In wederzijds vertrouwen samen de strijd aangaan, dat geeft energie. En hoe groter de belangen, hoe wezenlijker je toegevoegde waarde is. Onlangs stond ik een cliënt bij in een reeks geschillen waarbij het voortbestaan van de onderneming op het spel stond. In zo’n stressvolle situatie de rust bewaren, een heldere strategie uitzetten én die met slim procederen laten slagen, dat is waar je het voor doet.

Positieve instelling

Als advocaat moet je durf en een positieve instelling hebben. Een van mijn grootste hobby’s is skiën. En zoals je je niet moet laten afschrikken door een lastige afdaling, laat ik me ook in het werk niet tegenhouden door obstakels of tegenslagen.

Opleidingen
 • Grotius Academie Insolventierecht (Insolad)
 • Grotius Academie Financiering en Zekerheden
 • Promotie Tilburg University op proefschrift “Zekerheid en voorrang”
 • Nederlands recht, Tilburg University, 1999
Lidmaatschappen
 • Vereniging voor insolventierechtadvocaten (INSOLAD)
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVVP)
 • Vereniging voor Burgerlijk Recht
Redactielidmaatschap
 • Beslag, Executie en Rechtsvordering in de Praktijk (BER)
 • Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (beslag en executie)
 • Groene Kluwer Rechtsvordering (beslag en executie)
Nevenwerkzaamheden
 • Lid van de Regioraad Zuid, Kamer van Koophandel, 2018.- heden
 • Bestuurslid Stichting Nutsscholen Breda, 1 augustus 2018 - heden