Mark Littooij

“De meeste zaken zijn niet zwart-wit, maar zitten in het grijze gebied daartussen. De kunst is om de juiste details in het grijze gebied op de juiste wijze te belichten. Dat geeft de doorslag.”

Mark Littooij

Mijn werkterrein

Ik werk in het civiele bouwrecht, met name in geschillen tussen de (hoofd)aannemer en diens opdrachtgever of diens onderaannemer over ontwerp- of uitvoeringsfouten, garantiegebreken, meer- en minderwerk en termijnen.

Daarnaast ben ik een van de twee cassatieadvocaten van Rassers, met de kwalificatie om in civiele zaken te procederen voor de Hoge Raad.

De juiste spot op de zaak

Het mooie aan dit vak is de intellectuele uitdaging in de juridische strijd. Ik geniet ervan om de uit alle feiten en omstandigheden die de cliënt aandraagt de juiste eruit te lichten en deze zo te belichten, dat de cliënt het beste tot zijn recht komt.

Synergie met de cliënt

Een cliënt kan niet alleen op mijn kennis en kunde bouwen, maar ook op mijn commitment. De beste herinneringen heb ik aan dossiers waarin mijn juridische kennis en creativiteit werden gecombineerd met de inbreng van de cliënt zelf. Met die synergie en samenwerking behaal ik de beste resultaten!

Opleidingen
  • Nederlands recht, Universiteit Maastricht, 2005
Lidmaatschappen
  • Vereniging voor Civiele Cassatieadvocaten
  • Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Mark Littooij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Vastgoedrecht
  • Cassatie (subrechtsgebied: civiel)

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.