Jolien Macken

“Werkgevers hebben binnen het arbeidsrecht vaak een lastige uitgangspositie. Dat ombuigen tot een goed, praktisch resultaat is een mooie uitdaging, telkens weer.”

Jolien Macken

Mijn werkterrein

Binnen de sectie Arbeidsrecht houd ik me vooral bezig met ontslagkwesties. Ook behandel ik andere arbeidsrechtelijke thema’s zoals concurrentiebedingen, loonvorderingen en cao-vraagstukken.

Vanuit achterstand naar voorsprong

Werkgevers zitten binnen het arbeidsrecht vaak ingekapseld in een complex geheel aan regels. Zeker als het gaat om ontslag. Cliënten helpen om vanuit een ogenschijnlijk lastige positie toch een aanvaardbare en praktische oplossing op tafel te krijgen, daar haal ik veel voldoening uit.

Opleidingen
  • Nederlands recht, Universiteit Maastricht, master Arbeidsrecht (cum laude), master Privaatrecht (met genoegen), 2015
Lidmaatschappen
  • Jonge Balie Breda-Middelburg

Jolien Macken heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.