Isabel Wetzels

“Ik houd de zaken graag simpel. Juridische details zijn belangrijk, maar ze mogen het totaalplaatje nooit ondoorzichtig maken. Het einddoel moet de cliënt én mij altijd scherp voor ogen staan.”

Isabel Wetzels

Mijn werkterrein

Het hele – brede – terrein van het arbeidsrecht. Waarbinnen ik me vooral heb gespecialiseerd in reorganisaties, ontslag op staande voet, ambtenarenzaken en de arbeidsrechtelijke aspecten van het onderwijsrecht. De laatste paar jaar heb ik me ook verdiept in thema’s als dataprotectie, de AVG en verwerkersovereenkomsten, en privacy op de werkvloer.

Luisteren als rode draad

De rode draad in al mijn dossiers is dat ik altijd het beste resultaat voor de cliënt wil behalen. Dat begint met goed luisteren. Vervolgens moet je advies durven geven. Een cliënt heeft niets aan een academische uiteenzetting met mitsen en maren. Mijn taak is om richting te geven, aan praktisch advies op basis waarvan de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen.

Helder totaalplaatje

Ook in het vervolgtraject houd ik de zaken graag helder en simpel. Niet verzanden in details die het totaalplaatje vertroebelen, maar een helder einddoel en een duidelijke strategie waar de cliënt en ik helemaal achter staan. En dan is er niets mooiers dan – zo nodig door de hoogste rechter – in het gelijk te worden gesteld. Zeker als je ziet dat jouw argumenten vrijwel één op één zijn overgenomen.

Opleidingen
  • Nederlands recht, Universiteit Maastricht, 1997
Lidmaatschappen
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda/’s-Hertogenbosch
  • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)

Isabel Wetzels heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • ICT-recht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

20 apr. 2018

Bent u al voorbereid op de AVG?

Met ingang van 25 mei 2018 zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden vervangen. De Wbp legt bedrijven al de nodige verplichtingen op het gebied van de privacy en gegevensverwerkingen op, maar de AVG gaat veel verder. Kortgezegd wordt van u verwacht dat uw onderneming privacy-proof is.