Elke Wouters

“De cultuur bij Rassers is praktisch en doelgericht. Wij zijn gefocust op een tevreden cliënt. Daar doen we alles voor.”

Elke Wouters

Mijn werkterrein

Binnen de sectie Bouw en Overheid houd ik me onder meer bezig met zaken waar de overheid bij is betrokken. Dat kan zowel op bestuursrechtelijk als civielrechtelijk gebied zijn. Ik adviseer en procedeer geregeld tot bij de Raad van State, waar ik voor mijn overstap naar de advocatuur overigens drie jaar heb gewerkt en waardevolle ervaring heb opgedaan.

"De cultuur bij Rassers ligt me uitstekend: praktisch, doelgericht en helemaal gefocust op een tevreden cliënt. En daarvoor moet je ook investeren in jezelf. Doorzetten bij obstakels, je eigen pad uitzetten en de lat steeds hoger leggen."

Opleidingen
  • Nederlands recht, Tilburg University, accent Staats- en Bestuursrecht (cum laude), 2013
Lidmaatschappen
  • Vereniging van Milieurechtadvocaten

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

23 okt. 2018

Update! Asbestdaken verboden vanaf 31 december 2024

Vanaf 2025 zijn asbestdaken in Nederland hoogstwaarschijnlijk verboden. De tweede kamer heeft op 16 oktober 2018 ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) om asbestdaken te verbieden.

18 okt. 2018

Blog 7: Evenementen en Omgevingswet

Het omgevingsrecht is een omvangrijk en complex rechtsgebied. Het omgevingsrecht is verspreid over 26 individuele wetten en meer dan 120 lagere regelgeving. In juni 2014 is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet gepubliceerd. De bedoeling is dat de Omgevingswet de 26 individuele wetten en de lagere regelgeving vervangt.

22 mei 2018

Blog 5: Evenementen en beleid

Nagenoeg alle gemeenten beschikken over evenementenbeleid. Evenementen kunnen een gemeente "op de kaart zetten". In het evenementenbeleid wordt onder andere ingegaan op het soort evenementen dat gewenst is op de locaties waar evenementen (planologisch) zijn toegestaan.

14 mei 2018

Blog 4: Evenementen en rechtsmiddelen

In blog 1 zijn wij ingegaan op de verankering van evenementen in bestemmingsplannen. In blog 2 hebben wij uiteengezet wanneer een evenementenvergunning is vereist. Blog 3 ging over de omgevingsvergunning. In dit blog staat centraal de vraag welke rechtsmiddelen tegen deze besluiten aangewend kunnen worden.

13 apr. 2018

Blog 2: Evenementen en evenementenvergunning

In dit blog staat de evenementenvergunning centraal. Op het moment dat een evenement in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan (zie hierover meer in blog 1) kan voor het houden van een evenement worden volstaan met een evenementenvergunning. In sommige gevallen is zelfs helemaal geen vergunning benodigd. De grondslag voor de evenementenvergunning is gelegen in de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: de APV). Iedere gemeente kent een eigen APV. Het staat iedere gemeente vrij om zelf de voorwaarden voor een evenementenvergunning nader te formuleren.