Danielle Muller

“Een mooier beroep dan advocaat is er niet: intellectuele uitdaging, de vele mensen met wie je in aanraking komt en de ervaringen die je op doet. Maar vooral de voldoening als je een cliënt écht vooruit hebt weten te helpen.”

Danielle Muller

Mijn werkterrein

Ik behandel dossiers op alle onderdelen van het arbeidsrecht. Daarnaast houd ik me bezig met pensioenrecht, een vakgebied op zich dat op dit moment volop in beweging is.”

Uitdaging en voorrecht

Ik vind het een voorrecht om advocaat te zijn. Je helpt cliënten bij voor hen veelal lastige kwesties. Je wordt intellectueel uitgedaagd, zit vaak op de eerste rij bij ontwikkelingen en je mag in de keuken kijken van mooie bedrijven. Daarbij doe je dan ook nog eens enorm veel contacten en ervaringen op. Ja, je hebt een volle agenda, zeker als je, zoals ik, ook nog tal van andere interesses en maatschappelijke functies hebt. Maar ik krijg er alleen maar energie van. Never a dull moment.

Gouden Peer

De voldoening die je smaakt als het lukt een cliënt wezenlijk te helpen, is enorm. Een van mijn cliënten las ooit in de wachtruimte over de ‘Gouden Peer’, een onderscheiding voor de beste advocaat in een bepaald vakgebied. Vervolgens kreeg ik van hem een zelfgemaakte ‘Gouden Peer’. ‘Jij bent voor mij de beste arbeidsrechtadvocaat’, zei hij. Ik koester die trofee nog steeds!

Opleidingen
Lidmaatschappen
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda – ’s-Hertogenbosch
Nevenfuncties
  • Voorzitter Betrokken Ondernemers Breda
  • Commissie van Beroep Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)

 

 

 

 

Bijzonderheden
  • In 2016 benoemd tot Vrouwe van Breda en lid van de Heerlijke Orde van Breda 1970, wegens jarenlange inzet als vrijwilliger in bestuurlijke posities en de geleverde bijdrage aan de stad Breda, op diverse maatschappelijke terreinen.

Danielle Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

28 mrt. 2023

Wat heeft Deliveroo ons bezorgd?

Vrijdag 24 maart jl. kwam de langverwachte uitspraak in de Deliveroo-zaak. Na dit tweemaal eerder te hebben uitgesteld, was het voor de derde keer scheepsrecht. In de door FNV aanhangig gemaakte zaak, heeft na de Kantonrechter en het Gerechtshof nu ook de Hoge Raad bepaald dat de bezorgers van Deliveroo géén zzp-ers werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht zijn, maar werknemers in dienst van Deliveroo werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Deliveroo zag de bui kennelijk al hangen en heeft Nederland inmiddels verlaten. De uitspraak biedt de bezorgers naar de toekomst toe dus helaas geen soelaas; zij hebben inmiddels geen baan meer. Maar hoe zit dat in andere kwesties, met andere woorden: wat heeft de Deliveroo-uitspraak andere werkverschaffers en voor hen werkenden bezorgd? Volgens Deliveroo was in hun geval niet voldaan aan twee wezenskenmerken van een arbeidsovereenkomst, te weten de gezagsverhouding en de verplichting om de werkzaamheden persoonlijk te verrichten. Deliveroo betoogde dat bezorgers de volledige vrijheid hadden om zelf te bepalen of zij zich via de daarvoor gebruikte app beschikbaar stelden om maaltijden te bezorgen, dat zij de hen toebedeelde bezorgdiensten konden geweigeren en dat zij zich mochten zich laten vervangen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat niet enkel naar deze omstandigheden moet worden gekeken, maar ook naar de verdere omstandigheden van het geval en dat deze ertoe leiden dat de overeenkomst tussen Deliveroo en de bezorgers moet worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. De vrijheid van de bezorgers om opdrachten al dan niet te aanvaarden, sluit het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor de Hoge Raad niet uit. De Hoge Raad verwijst daarbij naar twee eigen uitspraken uit 1994 en 1997. De vervangingsmogelijkheid van de bezorgers vindt de Hoge Raad niet onverenigbaar met het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Ook dit moet worden bezien in het licht van alle omstandigheden van het geval. Hierbij is voor de Hoge Raad van belang dat Deliveroo, gelet op de relatief eenvoudige aard van de werkzaamheden, geen hoge eisen stelde aan toestemming aan de bezorger om zich te laten vervangen en het niet voorkwam dat een bezorger zich zonder akkoord van Deliveroo permanent liet vervangen. Het leek de Hoge Raad niet mogelijk leek dat een bezorger met Deliveroo contracteerde om zijn werkzaamheden vervolgens door allerlei vervangers tegelijk te laten uitvoeren, waardoor dat voor de bezorger een verdienmodel kon worden. Dat zo zijnde komt de Hoge Raad tot de slotsom dat bezorgers hun werk hooguit incidenteel door een vervanger lieten doen en de daadwerkelijke betekenis van de vervangingsclausule voor de bezorgers gering is. De uitspraak van de Hoge Raad is op zich niet verrassend. Hij past in de lijn van de jurisprudentie. De Hoge Raad zegt in zijn arrest dat hij geen aanleiding ziet voor het stellen van nadere regels of verduidelijking als het gaat om de kwalificatievraag omdat die bal bij de wetgever ligt. Minister Van Gennip zond op 16 december 2022 een Kamerbrief over dit onderwerp. De politiek is nu aan zet. Toch doen organisaties die (veel) met zzp-ers werken er goed aan om hun relatie met zzp-ers tegen het licht te houden om de risico’s in kaart te brengen. Het is onze inschatting dat in veel situaties sprake is van een arbeidsovereenkomst, ook al noemen partijen het een overeenkomst van opdracht, werken zij beide volgens die afspraken en vinden zij het beide prima zo. Dat is namelijk niet doorslaggevend. De praktijk laat zien dat de problemen ontstaan als de opdrachtnemer het opeens niet meer ‘prima’ vindt om zzp-er te zijn, bijvoorbeeld wanneer hij/zij ziek wordt en niet doorbetaald krijgt of wanneer de overeenkomst van opdracht wordt opgezegd. Daarnaast ligt het niet te onderschatten gevaar op de loer dat bijvoorbeeld bedrijfspensioenfondsen claimen dat sprake is van schijnzelfstandigheid en de zzp-er net als de andere werknemers onder de verplicht gestelde Bpf-regeling valt. De werkgever wordt dan aangesproken om met terugwerkende kracht premie te betalen. De Belastingdienst kan straks hetzelfde gaan doen als het handhavingsmoratorium uiterlijk 1 januari 2025 afloopt. Dat het geen pretje is om naheffingsaanslagen loonheffingen op de mat te krijgen, hoeft werkgevers niet te worden uitgelegd.

31 aug. 2021

Rassers arbeidsrecht op de podcast

Rassers doet mee aan de podcast-serie Arbeidsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk. Op deze podcast zijn achtereenvolgens Isabel Wetzels, Bram Rothuizen en Danielle Muller te beluisteren die een recente en voor de praktijk interessante uitspraak bespreken over het verwerken van medische gegevens van personeel (Isabel), over verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer (Bram) resp. over disfunctioneren, eisen aan dossieropbouw en ontslag (Danielle).

31 mrt. 2020

De Tijdelijke Noodmaatregel (NOW) is bekend

Vanochtend om 10.00 uur heeft onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. In het kort de belangrijkste artikelen toegelicht: • De subsidieaanvraag kan vanaf 6 april worden ingediend. • De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.

18 mrt. 2020

Update COVID-19: WTV per direct niet meer mogelijk, wel nieuwe regeling NOW

Gisteren, 17 maart 2020, ontving u de Rassers Nieuwsbrief over de juridische aspecten samenhangend met het coronavirus. Over de Werktijdverkorting trof u daarin uitgebreide informatie. Die informatie is niet meer van toepassing, omdat het kabinet gisteravond een uitgebreid nieuw noodpakket maatregelen voor banen en economie heeft aangekondigd.

12 nov. 2019

Slapende dienstverbanden en werkgevers klaarwakker door uitspraak Hoge Raad

We adviseren werkgevers nog deze maand actie te ondernemen; we leggen hierna uit waarom ...........................................................................................................................

30 jul. 2019

Arbeidsovereenkomst opzeggen? Werkgevers opgelet!

Op de website werd op 18 april 2019 de wet Compensatie transitievergoeding besproken. De aanspraak op compensatie van de transitievergoeding kan voor werkgevers aanleiding zijn het ‘slapende’ dienstverband op te zeggen en dan verder even af te wachten wat de werknemer doet.

18 apr. 2019

Wet Compensatie Transitievergoeding

De wet Compensatie transitievergoeding zal naar alle waarschijnlijkheid in werking treden per 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.