Mischa Mackaaij

“De juridische praktijk is vaak complex. Maar de essentie is simpel: je wilt een rechtvaardige oplossing waarmee de belangen van de cliënt het beste gediend zijn.”

Mischa Mackaaij

Mijn werkterrein

Enerzijds adviseer ik cliënten in het onderwijs, van basisschool tot universiteit, bij de steeds complexere vraagstukken die zich in deze branche voordoen. Daarnaast heb ik me de afgelopen jaren gespecialiseerd in het contractenrecht: het opstellen van waterdichte overeenkomsten en het procederen bij geschillen.

Rust op lastige momenten

Als advocaat ben je een groot deel van je tijd bezig met het voeren van lastige gesprekken. Met de wederpartij, in de rechtbank, soms ook met cliënten. Mijn persoonlijke kracht is dat ik in dat soort situaties rust uitstraal. Dat helpt om het overzicht te bewaren en vergroot de kans op een optimaal resultaat.

De kracht van een integrale blik

Zeker voor het onderwijsrecht geldt dat je voor het beste resultaat elkaar als collega-advocaten nodig hebt. De kracht van ons brancheteam Onderwijs is dat we elke vraag integraal kunnen benaderen, vanuit alle rechtsgebieden die het onderwijs raken. Bij Rassers loopt dat uiterst soepel: er is een dynamische teamspirit, doordat we samen hard werken én samen plezierige dingen doen.

Opleidingen
  • SBB Beroepsopleiding Bedrijfsjurist, 2011/2012
  • Nederlands recht, Tilburg University, accent Privaatrecht, 2007
Lidmaatschappen
  • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)
  • Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs (VARO)
  • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA)

Gepubliceerde artikelen

Om onze klanten up-to-date te houden posten wij graag nieuws over de laatste ontwikkelingen van ons werk en het bedrijf.

8 aug. 2018

Nieuw voor mbo-instellingen: het samenwerkingscollege en het alleenrecht

Vanaf 1 augustus 2018[1] kunnen twee of meer mbo-instellingen een samenwerkingscollege vormen, waarin zij gezamenlijk één of meer beroepsopleidingen of opleidingen vavo (voortgezet algemeen volwassenonderwijs) verzorgen.[2]

23 apr. 2018

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

Afgelopen vrijdag is op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd dat de fusietoets voor basis- en middelbare scholen wordt afgeschaft. Daarmee wordt het voor deze scholen makkelijker om te gaan fuseren, omdat er dan geen toestemming van de Minister van OC&W meer vereist is. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd.