Charlotte Pennings

“Het beste resultaat behaal je door je te verplaatsen in je cliënt.”

Charlotte Pennings

Mijn werkterrein

Mijn expertise ligt op het gebied van commerciële contracten. Of het nu gaat om koop-, distributie-, franchise-, agentuur- of duurovereenkomsten, ik ontzorg de cliënt door contracten en algemene voorwaarden op te stellen. En mocht het komen tot een conflict dan haal ik in een procedure of onderhandeling voor hen het onderste uit de kan.

Resultaat

Wat het beste resultaat is, is niet eenduidig in dit vak. Geen enkele zaak is hetzelfde. Het beste resultaat behaal je door je te verplaatsen in de cliënt. De ene cliënt is gebaat bij een waterdicht contract, terwijl de ander zoekt naar een concrete oplossing voor een langslepend conflict. Dat moet je haarfijn aanvoelen.

Vloeiend verhaal

Ik ben in mijn vrije tijd een ballet liefhebber. Het fijne van dans is de controle die je hebt over je bewegingen. Je bent continu bezig met de volgende stap om zo te komen tot een vloeiend verhaal. Dat is in de advocatuur niet anders.

 
Opleidingen
  • Grotius Nationaal en Internationaal contracteren
  • Nederlands recht, Nijmegen, 2008

Charlotte heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht
  • Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.