Praktisch Procederen - De dagvaarding

In de eerste blog van onze nieuwe blogreeks gaan we het hebben over de dagvaarding. De dagvaarding is een belangrijk stuk in de civiele procedure en kondigt vaak de start van die procedure aan, maar wat is het nu eigenlijk precies? En wat moet je doen als je een dagvaarding ontvangt? In deze blog leggen wij kort uit wat een dagvaarding is, wat er in hoort te staan en waar u aan moet denken als u zelf wordt gedagvaard.

Dagvaarding vs. verzoekschrift

Civiele procedures kunnen op grond van de Nederlandse wet op twee manieren worden gestart: bij dagvaarding en bij verzoekschrift. In een dagvaardingsprocedure staat de eiser (de persoon van wie de dagvaarding afkomstig is) tegenover de gedaagde (de persoon die de dagvaarding van de deurwaarder ontvangt). Bij een verzoekschriftprocedure spreken we in plaats van over eiser en gedaagde over verzoeker en verweerder. De verzoekschriftprocedure laten we in deze blog verder buiten beschouwing.

Inhoud van de dagvaarding

De inhoud van de dagvaarding is belangrijk. Niet alleen wordt in de dagvaarding duidelijk wie de eiser  en wie de gedaagde is, ook wordt duidelijk wat de eiser van de gedaagde vordert en op welke gronden de eiser zijn vordering baseert. Daarnaast volgt uit de dagvaarding op welke datum de gedaagde uiterlijk op de dagvaarding kan reageren, en hoe en bij welke rechtbank dat moet. Vaak zijn bij de dagvaarding bewijsmiddelen gevoegd waarop de eiser zich bij de onderbouwing van zijn vorderingen baseert.

Juridische bijstand nodig?

In de meeste gevallen moeten partijen zich bij laten staan door een advocaat als zij een dagvaarding uit willen brengen of als zij willen reageren op de dagvaarding. Enkel indien sprake is van een kwestie die wordt behandeld door de kantonrechter, is het niet verplicht voor partijen om zich bij te laten staan door een advocaat. De kantonrechter behandelt geschillen met een geldelijk belang van minder dan € 25.000,-. Ook huur- en arbeidsrechtkwesties worden door de kantonrechter behandeld.

Waar op te letten?

Wat moet u concreet doen als u een dagvaarding ontvangt? Hieronder zetten we enkele belangrijke punten op een rij:

  • Ga na wat de eiser vordert

Bent u het met de vordering van de eiser eens? Neem eens contact op met de eiser. Misschien is het mogelijk afspraken te maken (denk aan de betaling van een vordering in termijnen). Bent u het niet met de vordering eens? Dan moet u reageren en zijn de volgende punten van belang.

  • Controleer of sprake is van een kantonzaak

Is sprake van een kantonzaak? Dan kunt u zowel mondeling als schriftelijk reageren op de dagvaarding. Ook kunt u kiezen of u zich wilt laten bijstaan door een advocaat. Is geen sprake van een kantonzaak? Neem dan contact op met een advocaat, zodat de advocaat schriftelijk voor u kan reageren.

  • Zoek in de dagvaarding naar de roldatum

Als sprake is van een kantonzaak en u mondeling wilt reageren op de dagvaarding, dan kunt u op de in de dagvaarding genoemde datum (de zogenaamde roldatum) verschijnen bij de rechtbank. Als u schriftelijk wenst te reageren, dient u of uw advocaat uw schriftelijke reactie uiterlijk op de roldatum bij de rechtbank in te dienen of dient u de rechtbank uiterlijk op de roldatum om uitstel te vragen.

Wanneer geen sprake is van een kantonzaak, moet uw advocaat zich op de roldatum bij de rechtbank melden (ofwel: stellen). U krijgt dan een termijn van in beginsel 6 weken om schriftelijk te reageren op de dagvaarding. U hoeft in dat geval op de roldatum dus niet naar de rechtbank te komen en u hoeft dan ook nog niet op de dagvaarding te reageren. Zorg er wel voor dat u tijdig een advocaat inschakelt.

  • Wees volledig in uw reactie

Leg uit dat u het niet eens bent met de vorderingen van de eisende partij en zorg dat uw reactie volledig is. Ter onderbouwing van uw stellingen kunt u bewijsstukken bijvoegen. Als u ook iets van de eisende partij te vorderen heeft, kunt u zelfs een tegenvordering indienen (een zogenaamde reconventionele vordering).

Tot slot

Met het voorgaande hebben wij enkele praktische punten over de dagvaarding aan de orde willen stellen. Heeft u zelf een dagvaarding ontvangen of denkt u er juist aan om uw contractspartij te dagvaarden en/of heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht.