Praktisch procederen - Comparitie van partijen

In de nieuwe serie “Praktisch Procederen” nemen de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht van Rassers Advocaten u mee in de wereld van het procesrecht. In de serie gaan we in op belangrijke onderwerpen van het procesrecht en geven we tips voor de praktijk.

In deze blog komt de comparitie van partijen aan bod. Wat is een comparitie van partijen? Wat kunnen de partijen van een comparitie verwachten en hoe kan de procespartij zich hierop voorbereiden? Deze vragen worden beantwoord in deze korte blog.

Wat is een comparitie van partijen?

Nadat de dagvaarding en de conclusie van antwoord zijn ingediend, wijst de rechter een tussenvonnis waarin de rechter het vervolg van de procedure bepaalt. Het kan zijn dat de rechter bepaalt dat er een tweede schriftelijke ronde moet plaatsvinden waarin beide partijen hun standpunten en verweren in een schriftelijke conclusie naar voren brengen.

In de meeste gevallen wordt in het tussenvonnis een comparitie van partijen gelast. Een comparitie van partijen is een mondelinge behandeling van de zaak voor de rechter. Een comparitie wordt daarom ook mondelinge behandeling of zitting genoemd. Tijdens de comparitie zal de rechter om inlichtingen vragen over de zaak en partijen de gelegenheid geven hun stellingen nader te onderbouwen. Tijdens de comparitie wordt ook onderzocht of partijen het op één of meerdere punten met elkaar eens kunnen worden. Daarnaast zal er, eventueel aan de hand van een voorlopig oordeel van de rechter over de zaak, worden nagegaan wat de vervolgstappen in de procedure zullen zijn. Daarbij kan ook de mogelijkheid van een schikking of inschakeling van een mediator aan de orde komen. De rechter kan de zitting schorsen en partijen de mogelijkheid geven om een schikking te bereiken onder begeleiding van hun advocaat of jurist.

Aan het einde van de comparitie maakt de rechter hiervan een proces-verbaal op. In dit proces-verbaal wordt genoteerd wat door partijen is toegelicht. In beginsel wijst de rechter zes weken na de comparitie van partijen een (eind)vonnis. In de praktijk wordt het wijzen van het vonnis vaak meermaals uitgesteld.

Tips voor de procespartij

  • Bereid je goed voor en lees alle stukken nog eens goed door.
  • Beantwoord de vragen van de rechter zo concreet mogelijk en onderbreek de rechter en de wederpartij niet.
  • Ga voorafgaand aan de zitting (samen met de advocaat) na wat de mogelijke schikkingsopties zijn.
  • Let goed op wanneer de rechter het proces-verbaal voorleest. Klopt dit?

Tot slot

Met het voorgaande hebben wij enkele belangrijke punten over de comparitie van partijen aan de orde willen stellen. Wenst u te worden bijgestaan in een juridische procedure en/of heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht.