Omgevingswet

10 jan. 2022

Omgevingswet - inleiding

Zoals het er nu naar uitziet, treedt op 1 januari 2022 -na een totstandkomingsperiode van bijna 10 jaar- de Omgevingswet in werking. Deze datum zou voldoende ruimte moeten geven om het wetgevingsproces af te ronden, het digitale stelsel (DSO) op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen.

9 jan. 2022

Omgevingswet - de zes kerninstrumenten

Zoals in onze blog Omgevingswet - inleiding reeds aangegeven, worden onder het regime van de nieuwe Omgevingswet zes nieuwe kerninstrumenten in het leven geroepen. In deze blog wordt -kort- ingegaan op deze instrumenten. Om deze theorie praktisch uit te leggen, zal ieder instrument worden toegelicht aan de hand van hetzelfde voorbeeld; wat kan dit kerninstrument betekenen voor een ondernemer met plannen voor de bouw van een hotel?

8 jan. 2022

Omgevingswet - De vergunning voor de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit

Onder het huidige wettelijk stelsel is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunningplicht voor diverse activiteiten neergelegd.

7 jan. 2022

Omgevingswet - Het omgevingsplan

In het Omgevingsplan, een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, formuleert een gemeente ingevolge artikel 2.4 van de Omgevingswet alle regels over de fysieke leefomgeving binnen haar grondgebied. In vergelijking met de periode voor de Omgevingswet is de grootste verandering dat er per gemeente nu één Omgevingsplan komt met een brede reikwijdte.

6 jan. 2022

Coördinatie onder de Omgevingswet

Voor het realiseren van een project zijn vaak meerdere besluiten van de overheid nodig. In dergelijke situaties is het mogelijk om de benodigde besluiten te coördineren.