Wanbeleid OK betekent nog geen bestuurdersaansprakelijkheid

Cancun II was een joint venture tussen twee families die de handen in een hadden geslagen voor de bouw en ontwikkeling van een hotel in Cancun, Mexico. De samenwerking liep scheef en de ene familie zorgde er voor dat – via het bestuur van Cancun II – dat het aandelenbelang van de andere familie slonk (verwaterde) van 50% naar 0,13%.

Deze uitspraak is een verrassend vervolg op de eerdere Cancun uitspraken. Daarin kwam de OK tot het oordeel wanbeleid en rekende de OK dat het bestuur hard aan. Opvallend genoeg lijkt de rechtbank de verweren en feiten van TMF hier wel te honoreren daar waar de OK en Hoge Raad deze gemotiveerd hadden verworpen.

Nu is het vaste rechtspraak  dat vaststelling door de OK van wanbeleid van de onderzochte rechtspersoon sprake is  weliswaar bindend voor diegenen die in de tweede procedure van de enquête zijn verschenen en ofwel tot toewijzing van hetgeen verzocht en/of gevorderd is hebben geconcludeerd ofwel daartegen verweer hebben gevoerd. Maar: dit impliceert niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de organen van de rechtspersoon voor dat wanbeleid. De door de OK vastgestelde feiten staan in een aansprakelijkheidsprocedure ook niet op voorhand vast, zelfs niet behoudens tegenbewijs. 

Maar hier oordeelde de rechtbank lijnrecht tegenover het oordeel van de OK en Hoger Raad. De rechtbank oordeelde zelfs dusdanig anders dat zelfs de – uitzonderlijke – veroordeling van de bestuurders van Cancun II in de kosten van de enquête, teruggedraaid werd. Zie mijn kritische noot onder RO  2018/26. [link]

Annemarie Beljaars
Annemarie Beljaars

Annemarie Beljaars

Advocaat / Partner

“Of het nu om een overname of geschilprocedure gaat: ik sta een cliënt bij in spannende tijden. De kunst is dan om rust en vertrouwen uit te stralen en dat vertrouwen waar te maken. In de vorm van een resultaat dat zowel juridisch als commercieel zo goed mogelijk uitpakt.”

Categorieën