Pas op met het sluiten van een overeenkomst met een ‘special purpose vehicle’

Niet zelden worden bij het sluiten van overeenkomsten tot samenwerking of bij overnames nieuwe opgerichte vennootschappen gebruikt – special purpose vehicles “SPV”– gebruikt. De redenen daarvoor zijn divers, zoals fiscale motieven of het verdelen van aansprakelijkheden. Die nieuwe vennootschappen zijn over het algemeen niet van begin af aan kapitaalkrachtige vennootschappen. Mochten deze vennootschappen nu niet in de gelegenheid blijken te zijn aan hun financiële verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten te voldoen, dan kunnen bestuurders aansprakelijk zijn voor het onbetaald blijven van die verplichtingen van de SPV. Zoals bijvoorbeeld de rechtbank Gelderland recentelijke oordeelde in het vonnis van 21 februari 2018. Let op dat niet alleen een bestuurder in dergelijke gevallen aangesproken kan worden. Ook kan een holdingvennootschap die zeggenschap heeft over een dergelijke SPV onder omstandigheden aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld door niet de gelden ter beschikking te stellen om aan die financiële verplichtingen te voldoen of omdat de holding bij de schuldeisers van die SPV het vertrouwen heeft gewekt dat die SPV voldoende kredietwaardig was. Zie mijn wenk bij het genoemde vonnis in RO 2018/43.

 

Annemarie Beljaars
Annemarie Beljaars

Annemarie Beljaars

Advocaat / Partner

“Of het nu om een overname of geschilprocedure gaat: ik sta een cliënt bij in spannende tijden. De kunst is dan om rust en vertrouwen uit te stralen en dat vertrouwen waar te maken. In de vorm van een resultaat dat zowel juridisch als commercieel zo goed mogelijk uitpakt.”

Categorieën