Onze updates -

Nieuws algemeen

  • 150 resultaten
  • Reset filters
2 nov. 2021

Is het nu een arbeidsovereenkomst of niet?!?!

Inmiddels heeft zich een derde rechter gebogen over de vraag of de financieel directeur van de Volksbank NV nu wel of niet een arbeidsovereenkomst heeft (of had) met de Volksbank en of hij nu wel of niet rechtsgeldig is ontslagen is. Nadat in kort geding de ene rechter oordeelde dat het geen arbeidsovereenkomst was en de andere (in hoger beroep) dat het waarschijnlijk wél een arbeidsovereenkomst is, oordeelt een derde rechter nu dat er geen arbeidsovereenkomst is. Waar de moeilijkheid hierin zit, is het feit dat een statutair bestuurder van een BV of NV eigenlijk een hybride persoon is waarbij die bestuurder aan de ene kant een vennootschapsrechtelijke (door de wet geregelde) relatie heeft met die BV of NV. En aan de andere kant heeft die bestuurder ook een overeenkomst met die BV of NV: (doorgaans) een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Bij het vaststellen van welk etiket op die overeenkomst kan worden geplakt, arbeidsovereenkomst met dito bescherming of overeenkomst van opdracht met niet die arbeidsrechtelijke bescherming, gaat het er niet om wat partijen hebben bedoeld. Het gaat er om hoe partijen met de rechten en verplichtingen feitelijk omgaan. Als dat echt arbeidsrechtelijke rechten en verplichtingen zijn, dan is het een arbeidsovereenkomst, ook al hebben partijen zelf iets anders afgesproken. Zie mijn praktijktip hierover in Rechtspraak Ondernemingsrecht 2021/65

26 okt. 2021

Afgelasting HR ontbijt 16 en 18 november 2021

Afgelasting Rassers HR Ontbijt

21 okt. 2021

Rassers Advocaten officiële sponsor van jonge Supergrootmeester in schaken: Jorden van Foreest.

Vandaag ondertekenen grootmeester in schaken Jorden van Foreest en Hans Smeekens van Rassers Advocaten in Breda een sponsorovereenkomst voor de duur van twee jaar. Rassers Advocaten is daarmee de tweede officiële sponsorpartner van de talentvolle schaker Jorden van Foreest. Binnen het sponsorpartnership biedt Rassers zowel financiële ondersteuning als zakelijk en juridisch advies voor de carrière van Van Foreest. Met het sponsorpartnership kan Jorden zich volledig focussen op zijn prestaties als grootmeester.

27 sep. 2021

Praktisch Procederen - Final Offer Arbitration

In de nieuwe serie “Praktisch Procederen” nemen de procesadvocaten van de sectie ondernemingsrecht van Rassers Advocaten u mee in de wereld van het procesrecht. In de serie gaan we in op belangrijke onderwerpen van het procesrecht en geven we tips voor de praktijk.

31 aug. 2021

Laat je goed voorlichten als je faillissement wil aanvragen

Het te lang blijven doormodderen met je onderneming en niet of te laat faillissement aanvragen kan leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurders van je onderneming. Maar ook het te lichtvaardig aanvragen van faillissement kan leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders. Dat overkwam de bestuurders van Geocopter BV een onderneming die onbemande helikopters ontwikkelde en verkocht. Mede door onenigheid tussen voormalige bestuurders en aandeelhouders loopt de verkoop van de helikopters niet goed en ontstaan er liquiditeitsproblemen. De bestuurders zagen eigenlijk geen andere mogelijkheid dan faillissement aanvragen. De aandeelhouders hadden de bestuurders toestemming gegeven voor het aanvragen van het faillissement (dat is wettelijk vereist) maar toen de bestuurders dat uiteindelijk maanden later deden omdat er geen zicht was op betaling van de schuldeisers, stelde curator de bestuurders aansprakelijk. Reden zou zijn dat – dat bleek later – daags voor de faillissementsaanvraag er een (voorlopige) verkoopovereenkomst was gesloten tot verkoop van een helikopter en er was een lening verstrekt aan de onderneming. De rechtbank en gerechtshof volgden de curator en oordeelden dat de bestuurders aansprakelijk waren omdat ze lichtvaardig het faillissement hadden aangevraagd waardoor schuldeisers waren benadeeld. De Hoge Raad was het daarmee niet eens omdat rechtbank en gerechtshof niet hadden beoordeeld dat de bestuurders wisten dat die schuldeisers benadeeld werden door het faillissement en verwees de zaak naar een ander gerechtshof om de zaak opnieuw te beoordelen. Dat gerechtshof oordeelde dat de bestuurders niet aansprakelijk waren omdat zij niet het besef hadden dat zij schuldeisers van Geocopter zouden benadelen. Belangrijke rol daarbij speelde dat de bestuurders zich hadden laten voorlichten door derden over de financiële situatie van de vennootschap (waaruit werd geconcludeerd dat linksom of rechtsom nooit alle schuldeisers konden worden betaald) én door een advocaat over de risico’s van het wel of juist niet aanvragen van faillissement. Lees verder in mijn praktijktip in het tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht 2021/48